Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats #Business

Diplommodul

Har du styr på, hvordan du udvikler og vedligeholder det organisatoriske samarbejde om miljøindsatsen i din organisation? På modulet bliver du klædt på til at lede og koordinere din organisations arbejdsmiljøstrategi.

Modulet er en del af den særligt tilrettelagte uddannelse Diplomuddannelsen i Ledelse #Business

Tilmeld modul

Lær at arbejde med organisationens arbejdsmiljøindsats!

Fagligt indhold

Du udvikler kompetencer til at omsætte lovgivning og strategi til ledelse af arbejdsmiljøindsatser, hvor du kan identificere behovet for arbejdsmiljøudvikling i din organisation.

Du lærer om:

  • forskellige teorier, begreber og metoder om ledelse af både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på operationelt, taktisk og strategisk niveau
  • identificering af snitfladeproblematikker
  • organisationens samlede arbejdsmiljøindsats.

Udbytte

Modulet gør dig i stand til at lede og koordinere arbejdsmiljøindsatsen på operationelt, taktisk og strategisk niveau.

Du bliver bedre til at:

  • omsætte viden om lovgivning og strategiske indsatser til ledelse af arbejdsmiljø
  • udvikle og vedligeholde samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og samarbejdsorganisationen om arbejdsmiljøindsatsen
  • se risici og udviklingspotentialer i arbejdsmiljøindsatsen.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse #Business og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats #Business er et valgfrit modul.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Ledelse #Business er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Janni Frank Studiesekretær, Odense
Jens Linder Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb