Ledelse og coaching #Business

Diplommodul

Vil du udvikle og implementere coachingprocessen i din ledelsespraksis?
På modulet får du mulighed for at gå i dybden med tilgange og teorier om coaching og konflikthåndtering som redskaber til udvikling af dine medarbejdere.

Modulet er en del af den særligt tilrettelagte uddannelse Diplomuddannelsen i Ledelse #Business

Tilmeld modul

Lær om ledelse og coachingsamtaler på individ- og teamniveau!

Fagligt indhold

Coaching er en vigtig komponent i ledelse af medarbejdere og organisationsudvikling.

Gennem kendskab til forskellige perspektiver og teorier om coaching, får du værktøjer til at fremme refleksion, læring og innovation hos den enkelte medarbejder og i teams.

Du får viden om:

  • tilgange, metoder og værktøjer til coaching
  • ledelse, udvikling og implementering af coachingprocesser i organisationen
  • konflikthåndtering, den professionelle asymmetri og magthåndtering.

Udbytte

Efter Ledelse og coaching #Business kan du:

  • coache i din egen ledelsespraksis
  • inden for dit eget ledelsesmæssige rum og kontekst lede samt gennemføre coachingsamtaler og -processer
  • lede, udvikle og implementere coachingprocesser inden for det organisatoriske område.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse #Business og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Ledelse og coaching #Business er et valgfrit modul.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Ledelse #Business er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Janni Frank Studiesekretær, Odense
Jens Linder, chefkonsulent Arbejder bl.a. med forretningsudvikling, lederuddannelser og virksomhedsrådgivning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb