Mediepædagogik og -didaktik

Diplommodul

Kvalificer dit arbejde med at anvende mediepædagogiske metoder, og lær at inddrage dem i din undervisning.

Tilmeld modul

Kompetencemål for Mediepædagogik og -didaktik

På modulet udvikler du bl.a. dine kompetencer til at

  • reflektere over mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv
  • anvende varierede mediepædagogiske og -didaktiske metoder
  • forstå samspillet mellem medier, fag og læring.

Du får viden om mediepædagogik som overbegreb i relation til medier, kultur og læring.

Du udvikler kompetencer til at igangsætte og evaluere mediepædagogiske læreprocesser, der fremmer kreative og innovative.

Du arbejder med dannelsesteorier, herunder digital dannelse, og med metoder til design af læringsmiljøer der fremmer kreative og innovative kompetencer.

Målgruppe for Mediepædagogik og -didaktik

Modulet er for dig, der vil styrke din viden om og kompetencer i medier, kultur og læring.

Derudover er modulet målrettet dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter.

Struktur på Mediepædagogik og -didaktik

Mediepædagogik og -didiaktik er et modul på Den pædagogiske diplomuddannelse – Medier og kommunikation.

Tilmeld modul

27. januar 2020 - Odense M

Forløb