Metode og videnskabsteori

Diplommodul

Faget Metode og videnskabsteori sætter dig i stand til at træffe valg omkring analysemetoder på et fagligt kvalificeret grundlag. Du bliver i stand til at vurdere analyseresultaters kvalitet i forhold til gyldighed og pålidelighed.

 

Tilmeld modul

Du får viden om, hvordan skriftlige projekter præsenteres på en faglig stringent måde og lærer at opbygge en logisk orden i dine rapporter. Du lærer at formulere dig præcist, at analysere problemstillinger og vurdere metodemæssige løsningstilgange.

Faget omfatter både kvantitative metoder som spørgeskemaundersøgelser og kvalitative metoder i form af forskellige interviewformer. Du lærer at vælge en passende analyseform, at udarbejde et passende analysedesign, at dokumentere analysens data, at bearbejde data og præsentere data.

Faget lægger vægt på refleksion over metoder og resultater og indeholder videnskabsteori, hvor du opnår forståelse for de dybereliggende teorier bag anvendte teorier og metoder. Du opnår en generel forståelse for sammenhængen i teorier og teoriernes anvendelse i konkrete situationer.

I faget bliver der arbejdet med opsætning af problemstillinger, formulering af relevante formål med analyser, design af analyser, vurdering af analyseresultater, præsentation af analyseresultater og anvendelse af analyseresultater.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb