Metodiske valg i praksis

Diplommodul

Med viden og forståelse om forskellige perspektiver, teorier og konkrete metoder inden for socialt arbejde, bliver du rustet til at foretage reflekteret valg af metode og foranstaltninger i forhold til forskellige typer af problemer og sager!

Tilmeld modul

Styrk dine kompetencer inden for socialt arbejde!

Fagligt indhold 

Gennem forståelse for sammenhængen imellem forskellige perspektiver, teorier og konkrete metoder, bliver du i stand til at omsætte teoretisk viden til metodisk arbejde i praksis.

Du lærer om:

  • metodebegrebet i socialt arbejde samt metoder til socialt arbejde i forhold til forskellige målgrupper
  • metoder til kommunikation med borgere og samarbejdspartnere samt professionel kommunikation
  • sammenhængen mellem teorier, metode og praksis i socialt arbejde.

Udbytte

Du lærer at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, så du kan håndtere komplekse sociale problemstillinger, identificere og mobilisere ressourcer samt igangsætte og støtte forandrings- og udviklingsprocesser.

Efter Metodiske valg i praksis kan du:

  • anvende metoder til kommunikation med borgere i praksis
  • udvælge og anvende metoder i socialt arbejde
  • professionelt formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder til borgere og samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Socialformidling og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Metodiske valg i praksis er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være kommunom, lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent og uddannelsesansvarlig

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul
2. september 2020 - Odense M
Forløb