Netværksledelse for koordinatorer, projektledere og interne konsulenter

Diplommodul

Leder du projekter, processer eller opgaver – og uden at have det formelle leder- og personaleansvar? Dette både-og felt mellem ledelse og medarbejdere rejser mange dilemmaer og kan være udfordrende at navigere i – men der er hjælp at hente. 

Deltag i et udviklingsforløb sammen med andre i lignende funktion og få sparring og inspiration fra dem og tilknyttede undervisere/facilitatorer.

Tilmeld modul

Fagligt indhold

Vi tager afsæt i de udfordringer, I som deltagere står i, og arbejder videre med dem gennem refleksion over praktiske erfaringer og teoretiske inspirationer.

Datoer og temaer

  • 01/10 – Vi undersøger rollen, personen i rollen og behandler aktuel teori om netværksledelse
  • 22/10 – Ledelsesrummet, hvad der påvirker det, og hvordan det kan udnyttes bedst muligt
  • 5/11 – Sparring opdelt på temaer og i mindre grupper.
    Vi trækker på specialkonsulenter efter behov fx kollegaer med speciale i funktionen som teamkoordinator for kollegaer, projektledelse eller de særlige udfordringer for den interne konsulent m.m.
  • 19/11 – Deltagerne præsenterer erfaringer fra aktionslæringsforløb, og vi undersøger sammen, hvilke fælles læringspunkter der udkrystalliserer sig fra dette. Af hensyn til transfer inviteres nærmeste leder med til en del af dagen.

Alle dage i tidsrummet 8:00-13:30.
Sted – Seebladsgade 1, 5000 Odense C
Tilmeldingsfrist - Den 1/9 og afleveringsfrist for opgave 3/12
Undervisere/facilitatorer - Birger Søndergård og Lillian Fannikke

Udbytte

Da forløbet også er tilrettelagt som aktionslæring, skal I regne med at arbejde videre med en prøvehandling mellem de enkelte mødegange.

Niveau

Forløbet tilrettelægges som et tilvalgsfag på Diplom i ledelse.

Janni Frank Studiesekretær, Odense
Birger Søndergaard Konsulent

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb