Økonomisk ledelse #Business

Diplommodul

Få styr på det økonomiske aspekt af organisationsledelse i den offentlige og private sektor, så du kan handle ud fra overordnet økonomisk forståelse, både når du arbejder med budgetter og i formidling af økonomiske aspekter internt i virksomheden.

Modulet er en del af den særligt tilrettelagte uddannelse Diplomuddannelsen i Ledelse #Business

Tilmeld modul

Arbejd med teorierne bag økonomisk ledelse!

Fagligt indhold

Du udvikler en forståelse for, hvordan økonomisk styring håndteres i den offentlige og private sektor, og du får kompetencer til at deltage i økonomiske beslutninger.

Desuden lærer du at formidle økonomiske forhold og beslutninger ud i organisationen.

Du får viden om:

  • teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse
  • budgetmodeller og -processer
  • det eksterne regnskab og det interne regnskab.

Udbytte

Efter Økonomisk ledelse #Business kan du:

  • identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse, samt relatere denne til ledelsespraksis
  • vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og egen ledelsesmæssig kontekst og praksis
  • relatere ledelsesmæssig praksis og kontekst til økonomiske teorier og begreber, samt metoders forskellige betydninger og optræden på organisatorisk niveau på reflekteret vis.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse #Business og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Økonomisk ledelse #Business er et valgfrit modul.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Ledelse #Business er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Janni Frank Studiesekretær, Odense
Jens Linder Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

Forløb