Organisation, udvikling og samskabelse #Business

Diplommodul

Vil du styrke dine kompetencer til organisatorisk udvikling gennem indsigt i forretningsmodeller og strategisk udvikling?
På modulet udvikler du din forståelse for organisationer og måder, hvorpå ledelse, kultur og processer kan forstås i et ledelses- og samfundsmæssigt perspektiv.

Modulet er en del af den særligt tilrettelagte uddannelse Diplomuddannelsen i Ledelse #Business

Tilmeld modul

Sæt fokus på udviklingen af din organisations forretningsmæssige resultater!

Fagligt indhold

På modulet får du indblik i den nyeste faglige viden om organisation, udvikling og samskabelse set i forhold til din ledelsesopgave.

De teorier om metoder, der bruges i undervisningen, sættes hele tiden i spil i forhold til dine og dine medstuderendes erfaringer gennem drøftelser, øvelser og refleksioner.

Du udvikler og arbejder med:

  • strategi processer
  • organiseringsprincipper
  • digitale økonomier, disruption og nye forretningsmodeller
  • robotteknologi, digitalisering og AI i industri, service og administration.

Udbytte

Modulet styrker din organisatoriske evne til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer i praksis. Du kvalificerer dig i ledelse og forretningsudvikling, hvilket ofte leder til nye opgaver, nye stillinger og udvikling i din karriere.

Du deltager sammen med og danner netværk med personer, som deler interesse i at være på forkant med udvikling og tendenser.

Når du har gennemført modulet, kan du:

  • indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer
  • udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for dit eget ledelsesmæssige handlerum
  • arbejde reflekteret i samspillet mellem ledelse, organisation og samskabelse.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse #Business og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Organisation, udvikling og samskabelse #Business er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Ledelse #Business er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Janni Frank
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Jens Linder
Jens Linder Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb