Pædagogisk udviklingsarbejde

Diplommodul

Tilmeld modul

Kompetencemål for Pædagogisk udviklingsarbejdeModulet ruster dig til at arbejde på nye måder og giver dig relevante og brugbare værktøjer til at udfordre tilgroede arbejdsgange.Du lærer bl.a. at anvende analytiske og kritiske tilgange til pædagogisk forskning og udvikling, planlægge og gennemføre udviklingsarbejde, dokumentere resultater og formidle dine erfaringer.På modulet arbejder vi med analyse og vurdering af behov for ændringer i pædagogisk arbejde pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces dataindsamling, dokumentation, evaluering og formidling.Målgruppe for Pædagogisk udviklingsarbejdeModulet er for dig, som ønsker at udvikle dine evner til at indgå i pædagogiske udviklingsprojekter.Struktur på Pædagogisk udviklingsarbejdePædagogisk udviklingsarbejde er på 10 ECTS og er et fælles valgfrit modul på den Pædagogiske diplomuddannelse.Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Den pædagogiske diplomuddannelse.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning
Tilmeld modul

26. august 2019 - Odense M

27. januar 2020 - Odense M

Forløb