Pædagogkompetencer og dansk

Diplommodul

Støt børn og unge i deres tilegnelse af det danske sprog, og lær om metoder til at motivere og inspirere indlæringen.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Kompetencemål for Pædagogkompetencer og dansk

Modulet udvikler din faglige viden om børn og unges tilegnelse af det danske sprog. Fokus er på det talte, skrevne og læste sprog, og du får værktøjer til at stimulere og motivere børns og unges sproglige nysgerrighed. På modulet arbejder du med grundlæggende sprog- og ordforrådstilegnelse sprog som kulturbærer, systematisering af verden og kilde til erkendelse legens kommunikative betydning læse- og skrivestrategier.

Målgruppe for Pædagogkompetencer og dansk

Modulet er for dig som arbejder inden for det pædagogiske område.

Struktur på Pædagogkompetencer og dansk

Pædagogkompetencer og dansk er et modul på De pædagogiske diplomuddannelser. Læs mere om optagelse på diplomuddannelser. Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse - Almen pædagogik.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb