Palliativ indsats – symptomlindring og evidensbaseret praksis

Diplommodul

Modulet har fokus på evidensen bag den fysiske symptomlindring og på den uhelbredeligt syge og døendes oplevelse af livskvalitet.

Tilmeld modul

Kompetencemål for Symptomlindring og evidensbaseret praksis

På modulet fokuserer vi på, at deltagere kan:

  • træffe og fagligt begrunde beslutninger om lindring af fysiske symptomer baseret på tilgængelig evidens
  • indgå i udviklingsarbejde og tværfagligt samarbejde om indsatser og handlemuligheder til styrkelse af uhelbredeligt syge og døendes livskvalitet og mestring

Du arbejder med at:

  • vurdere og anvende evidensbaseret viden i den palliative indsats
  • træffe og begrunde beslutninger om lindring af fysiske symptomer
  • udvikle praksis med fokus på symptomlindring og livskvalitet

Målgruppe for Symptomlindring og evidensbaseret praksis

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Struktur på Symptomlindring og evidensbaseret praksis

Palliativ indsats – symptomlindring og evidensbaseret praksis er et modul på Sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

21. oktober 2019 - Vejle

Forløb