Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Diplommodul

Indsigt i videnskabsteori og statistisk analyse styrker dine kompetencer til at analysere og vurdere problemstillinger af relevans for den offentlige forvaltning.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold 

På modulet arbejder du bl.a. med

  • videnskabsteori
  • projektarbejdets metodologi
  • deskriptiv statistik, tabeller og grafer
  • statistisk analyse og tolkning af data
  • formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater.

Du styrker dine kompetencer til at arbejde videnskabeligt, så du kan tilrettelægge og gennemføre problemorienteret projektarbejde om samfundsvidenskabelige emner af relevans for din profession.

Målgruppe 

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Struktur 

Samfundsvidenskabelig analyse og metode er et modul på Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

20. august 2019 - Odense C

20. august 2019 - Vejle

14. januar 2020 - Odense C

14. januar 2020 - Vejle

Forløb