Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet

Diplommodul

Modulet ’Sammenhængende forløb’ har primært fokus på fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese, for derigennem at kunne medvirke til at skabe sammenhæng i borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du vil opnå:

  • Indblik i kommunikationens betydning for at fremme samarbejde og til at forebygge og løse konfliktsituationer.
  • Etik og menneskesyn i forhold til pleje og omsorg
  • Oplevelse af sammenhæng og redskaber til at understøtte sammenhæng
  • Viden om begreber og metoder, der knytter sig til plejen og omsorg i relation til faget
  • Viden og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger
  • Viden og forståelse for menneskesyn og konsekvenser for udøvelsen af pleje om omsorg
  • Viden om det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbejde i sammenhængende forløb, og forståelse for konflikthåndtering i forbindelse med samme

Du kan tage fagmodulet som enkeltstående kursus eller som en del af din samlede videreuddannelse. Fagmodulet er et valgfag på akademiuddannelsen i sundhedspraksis. 

Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb