Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet

Diplommodul

Modulet ’Sammenhængende forløb’ har primært fokus på fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese, for derigennem at kunne medvirke til at skabe sammenhæng i borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du vil opnå:

  • Indblik i kommunikationens betydning for at fremme samarbejde og til at forebygge og løse konfliktsituationer.
  • Etik og menneskesyn i forhold til pleje og omsorg
  • Oplevelse af sammenhæng og redskaber til at understøtte sammenhæng
  • Viden om begreber og metoder, der knytter sig til plejen og omsorg i relation til faget
  • Viden og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger
  • Viden og forståelse for menneskesyn og konsekvenser for udøvelsen af pleje om omsorg
  • Viden om det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbejde i sammenhængende forløb, og forståelse for konflikthåndtering i forbindelse med samme

Du kan tage fagmodulet som enkeltstående kursus eller som en del af din samlede videreuddannelse. Fagmodulet er et valgfag på akademiuddannelsen i sundhedspraksis. 

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten  Rue Honoré
Kirsten Rue Honoré

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb