Strategisk ledelse #Business

Diplommodul

Har du brug for at udvikle din strategiske ledelsespraksis og koble denne viden til bestyrelsesarbejdet? På modulet får du et solidt indblik i organisationers strategiske arbejde, værktøjer til ledelse af strategiske processer samt samarbejdet med en bestyrelse.

Modulet er en del af den særligt tilrettelagte uddannelse Diplomuddannelsen i Ledelse #Business

Tilmeld modul

Lær om strategisk udvikling og samarbejde med bestyrelsen!

Fagligt indhold

Du lærer om styringskoncepter og -værktøjer samt organisationens strategiske arbejde på tværs af afdelinger og niveauer.

Du lærer derudover om regler og love for bestyrelsesarbejde samt om samarbejdet med bestyrelsen.

Du får viden om:

  • teorier, begreber og modeller om strategisk ledelse
  • håndtering af strategisk ledelse i praksis.

Udbytte

Efter Strategisk ledelse #Business kan du:

  • identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk forandring og udvikling
  • indsamle, analysere og vurdere empiri om ledelsesmæssig praksis
  • indgå i drøftelse om sammensætningen af din egen organisations bestyrelse
  • træffe valg om hvilke teorier og modeller det er relevant at bruge i en given situation.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse #Business og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Strategisk ledelse #Business er et valgfrit modul.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Ledelse #Business er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Janni Frank Studiesekretær, Odense
Jens Linder, chefkonsulent Arbejder bl.a. med forretningsudvikling, lederuddannelser og virksomhedsrådgivning.

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb