Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med demens

Diplommodul

Få grundforståelse for demenssygdomme og præsenterer forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med demens.

Tilmeld modul

Modulets fulde titel er Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe.

Kompetencemål for Sundhedsfremme og forebyggelse

På modulet arbejder du bl.a. med

  • kan indgå i samarbejde med mennesker med demens og pårørende omkring sundhedsfremmende og forebyggende indsatser
  • kan udvikle egen praksis med afsæt i fagligt begrundede beslutninger i relation til sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til mennesker med demens generelt og/eller den konkrete borger
  • Kan tilrettelægge, udføre og evaluere en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for mennesker med demens og pårørende

Du lærer at tilrettelægge, udføre og evaluere en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Målgruppe for Sundhedsfremme og forebyggelse

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Struktur på Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe er et modul på Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

21. oktober 2019 - Odense M

Forløb