Teorier og modeller for gruppemetoder

Diplommodul

Interesserer du dig for gruppemetodernes muligheder og udfordringer, og vil du opnå færdigheder til at arbejdet med at initiere og facilitere grupper?
Få kompetencerne på Teorier og modeller for gruppemetoder.

Modulet er gratis for medarbejdere der arbejder med udsatte børn og unge. Læs mere her

Tilmeld modul

Sæt fokus på gruppemetodernes muligheder og udfordringer!

Fagligt indhold 

Med viden om både socialfaglige og psykologfaglige teorier, metoder og praksis i forhold til gruppemetoder opnår du større forståelse for de teorier, metoder og praksiseksempler, der ligger bag gruppemetoderne.

Du får viden om:

  • forskellene på individuelle og gruppemetoder
  • forskellige tilgange til arbejdet i grupperne og facilitering af grupper, herunder metoder og redskaber
  • perspektiver på forskellige former for gruppemetoder samt i hvilke sammenhænge de anvendes
  • individuelt professionelt udviklingsarbejde i forhold til gruppemetoder.

Udbytte

Efter Teorier og modeller for gruppemetoder kan du:

  • anvende centrale metoder og dialogiske redskaber, der knytter sig til gruppemetoderne
  • håndtere komplekse og dilemmafyldte situationer i grupper, hvor du forholder dig selvrefleksivt
  • facilitere en gruppe både individuelt og som en del af et teamsamarbejde.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Teorier og modeller for gruppemetoder er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb