Videnskabsteori og sociale problemer

Diplommodul

Vil du have en større viden og forståelse for sammenhæng mellem videnskabsteori og teorier i socialt arbejde?
Opgrader dine kompetencer, så du kan forklare sociale problemer i deres kontekst!

Tilmeld modul

Forstå de til grundlæggende videnskabsteoretiske positioner i socialt arbejde

Fagligt indhold 

Med viden om forskellige perspektiver på helhedssyn i socialt arbejde bliver du kvalificeret til at analysere din egen teoriforståelse inden for samfundsvidenskab, psykologi og psykiatri med fokus på teorier om sociale problemer, deres årsagsforklaringer og løsningsmuligheder.

Du lærer om:

  • perspektiver på helhedssyn i socialt arbejde
  • teorier om sociale problemer på individ- og samfundsniveau
  • professionens brug af videnskabelige discipliner.

Udbytte

Du lærer at beskrive og vurdere udvalgte videnskabsteoretiske grundpositioner i forståelsen af sociale problemer, hvor du kan forstå og forklare de sociale problemer i deres kontekst.

Efter Videnskabsteori og sociale problemer kan du:

  • vælge relevante teorier til at beskrive, analysere og vurdere sociale problemer
  • udvælge og anvende teorier til analyse af sociale problemer i egen praksis
  • formidle hvordan forskellige perspektiver har betydning for problemforståelsen.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Socialformidling og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Videnskabsteori og sociale problemer er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være kommunom, lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent og uddannelsesansvarlig

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul
11. august 2020 - Vejle
Forløb