Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme og særlige vurderinger

Diplommodul

Vil du have kompetencer, så du kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af flerfamilies boligejendomme, herunder særligt vurdering af andelsboligforeningers ejendomme? 

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

Du lærer om metoderne til udførelse af særlige vurderinger.

Faget giver dig viden om de forhold, der gør sig gældende for vurdering af flerfamilies boligejendomme. 

Faget giver endvidere den særlige viden, der skal bruges i forbindelse med vurderinger af andelsboligforeningers ejendomme (Valuarvurderinger). Disse vurderinger bygger på vurderingsmetoderne DCF (Discounted Cash Flow) samt 1. års afkastmodel. 

Endvidere indeholder faget metoder til vurdering af ejendomme, hvor DCF og 1. års afkastmodel ikke kan anvendes. Du vil derfor få kendskab til den regnskabsbaseret metode, Depreciated Replacement Cost (Nedskreven genanskaffelsesværdi) samt til Residualmetoden.

Marianne Dall
Marianne Dall Sekretær
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

13. august 2019

Forløb