Vurdering af erhvervsejendomme

Diplommodul

Faget giver dig færdigheder, så du kan indhente og analysere data, foretage relevante beregninger for erhvervsejendomme, efter de mest anvendte metoder, på baggrund af driftsbudget, lejelister/lejekontrakter og markedsdata.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

Du får kompetencer, så du selvstændigt kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme og udfærdige vurderingsrapporter efter de højeste faglige standarter.

Der undervises i de værktøjer og forudsætninger, som udarbejdelse af en kvalitets vurderingsrapport kræver. Herunder de juridiske grundlag som planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven, udstykningsloven m.v., de byggetekniske forhold og omkostninger hertil, aftalegrundlag, beregningsmetoder og en generel forståelse af markedsforholdende for erhvervsejendomme. 

 

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb