Vurdering af igangværende virksomheder

Diplommodul

Med modulet får du kompetencer, så du selvstændigt kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og i overensstemmelse med mægler-etiske regler kan påtage dig ansvar inden for rådgivning om salg og belåning af en igangværende virksomhed.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Faget giver dig den nødvendige viden, så du kan analysere de data, der er nødvendige for at kunne vurdere en igangværende virksomhed i lejede lokaler, i egne lokaler, i et butikscenter og en igangværende mindre erhvervsvirksomhed.

Du lærer, om budgetlægning og om, hvordan et driftsregnskab skal opbygges og læses.

Du lærer også om momsretslige regler i relation til fast ejendom. Håndtering af ejendomsporteføljer, der både indeholder momspligtig leje og momsfrie leje kan være en kompliceret størrelse, men meget væsentlig for den korrekte værdiansættelse.

Vi gennemgår også momsforhold og forskellige typer af ejendomstransaktioner.

Marianne Dall
Marianne Dall Sekretær
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

10. oktober 2019

Forløb