Ledelse

Diplomuddannelse

Bliv klædt på til at håndtere ledelsesmæssige opgaver og udfordringer i offentlige og private virksomheder. Diplomuddannelsen i ledelse giver dig teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau koblet til dine praksiserfaringer og udfordringer i din organisation.

Diplom i Ledelse

Retning

Hos UCL kan du vælge mellem følgende uddannelsesretninger

Opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og fuldtid på 1 år.

Fælles for alle retninger.

Obligatoriske moduler

Retningsbestemte valgmoduler

En fjeredel af uddannelsen, 15 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder