Vurdering og ejendomsinvestering

Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i Vurdering og ejendomsinvestering er særligt for dig, der sideløbende med dit arbejde ønsker at øge dine kompetencer til et endnu højere fagligt niveau. Uddannelsen er specifikt rettet mod vurdering af erhvervsejendomme og er både meget praksisnær og teoretisk. Med en Diplomuddannelse i Vurdering og ejendomsinvestering i hånden får du tilbundsgående erhvervsøkonomisk indsigt, der i høj grad kan bidrage positivt til dit daglige arbejde. 

Med en Diplom i Vurdering og ejendomsinvestering får du:

  • Kompetencer indenfor investering, internationale vurderingsprincipper og generelle kompetencer indenfor vurdering 
  • Tilbundsgående erhvervsøkonomisk indsigt 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der ønsker at arbejde med vurdering af erhvervs- og andelsboligejendomme. 

Indhold og niveau

Diplom i Vurdering og ejendomsinvestering er en deltidsuddannelse, der sammen med to års relevant erhvervserfaring svarer til en uddannelse på bachelorniveau.

Diplomuddannelsen omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af syv moduler (5 obligatoriske og 1 valgfag) samt et afgangsprojekt.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 40 ECTS)

  • Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (10 ECTS) 
  • Investeringsteori og økonomisk metode  (5 ECTS) 
  • Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper (10 ECTS) 
  • Særlige vurderinger, byggeteknik og –omkostninger (5 ECTS)
  • Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (5 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 5 ECTS)

  • Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner (10 ECTS)

Afgangsproejkt (15 ECTS) 

Afgangsprojekt, Diplom i Vurdering og ejendomsinvestering

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.