Håndværk og design

Øvrig uddannelse

Kompetencegivende undervisningsfag i håndværk/design tilrettelagt som et komprimeret forløb, der sigter mod en kompetencemålsprøve i faget

Tilmeld dig her

Målgruppe

Uddannede lærere med undervisningserfaring i håndarbejde, sløjd eller håndværk og design.

Indhold

Du uddannes til at varetage undervisningen i faget håndværk og design både på mellemtrin og som valgfag i overbygningen. På uddannelsen vægtes dannelsen af ny faglighed for håndværk og design, hvor forskellige tilgange til læring afprøves og styrkes.

Indholdet danner basis for inddragelse af forskellige teknikker, metoder og materialer. Der vil blive arbejdet med, hvordan der skabes rum og faciliteter til innovative læringsprocesser i håndværk og design.

Arbejdsformerne vil veksle mellem teoretiske og didaktiske oplæg, værkstedsarbejde, dialog, gruppearbejde og individuel fordybelse.

Uddannelsen afsluttes med kompetencemålsprøve.

Dato og tid

Undervisningen foregår onsdage i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00 i perioden fra onsdag d. 4. september 2019 afsluttende med kompetencemålsprøve ultimo april 2020.

Tilmeld dig her

Hanne Gregersen
Hanne Gregersen Kursussekretær
Anette Lauridsen
Anette Lauridsen Konsulent