Borgernær sygepleje

Øvrig uddannelse

Specialuddannelsen i Borgernær sygepleje er for dig, der ønsker at opnå et højt sygeplejefagligt kompetenceniveau der matcher samfundets udvikling samt almen praksis - hvor du bliver i stand til at vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger. 

Tilmeld dig her

I Specialuddannelse i borgernær sygepleje får du kompetencer til at

 • Varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
 • Lede og koordinere sammenhængende patientforløb
 • Sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering af denne viden, der understøtter det løbende kvalitetsarbejde
 • Fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet uddannede sygeplejersker med mindst to års erfaring. 

For at blive optaget på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have

 • Bestået professionsbacheloruddannelse i sygepleje eller
 • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Derudover skal du have

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område (fortrinsvis primær sygepleje eller almen praksis) samt
 • Aftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.

Indhold og niveau 

Uddannelsen strækker sig over 40 uger og er fordelt på

 • 28 ugers klinisk uddannelse på dit eget ansættelsessted
 • 6 ugers ekstern klinik fx på hospital og almen praksis
 • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på professionhøjskolen.

I løbet af de kliniske perioder vil der i mindre omfang være e-læring, der understøtter sammenhængen mellem teori og praksis.

Tilmeld dig her

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten Rue Honoré
Kirsten Rue Honoré
Pris og uddannelsesaftale

Uddannelsen koster 46.000 kr. for det samlede uddannelsesforløb og forudsætter, at der er indgået en uddannelsesaftale mellem dig og dit ansættelsessted. Derudover vil der være udgifter til vikardækning og vejledning.

Ansættelsesforhold og uddannelsesaftale

Du beholder dit ansættelsesforhold under specialuddannelsesforløbet, og ansættelseskontrakten suppleres med et tillæg i form af en uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftale til brug for tilmelding

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig, med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00