HF-forløb

HF-forløbet er for HF-studerende på 3. og 4. semester og udbydes i et samarbejde mellem HF-institutionerne og UCL. Der udbydes cases inden for:

Menneske og samfund 
Sundhed
Business 
Teknologi, IT og science. 

Find cases og kontaktoplysninger til UCL's caseansvarlige nedenfor. 

HF-forløbet finder sted hvert år onsdag og torsdag i uge 45.

Tilmelding

Den koordinerende HF-underviser tilmelder holdet via tilmeldingslink på denne side. Tilmeldingen åbner primo juni. I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger: 

- Uddannelsesinstitution
- Holdnavn
- Antal elever
- Liste med de elever, der deltager
- Ledsagende HF-lærer. 

HF-eleverne tilmeldes som samlet fagpakkehold, og deltager i forløbet sammen med holdets lærer. Har I mosaik-klasser, og derfor ikke mulighed for én samlet tilmelding af holdet, vil vi forsøge at tage højde for det. Eleverne har ikke mulighed for individuelt at vælge mellem de forskellige cases. 

Det gode besøg

Her er nogle idéer til, hvad du som lærer kan overveje før, under og efter dit og holdets møde med UCL. 

  • Før 
    Tal om formål, fagligt indhold og hvad eleverne skal have ud af de to dage. Kvalitet og udbytte af dagene er størst, når eleverne er godt forberedt hjemmefra og har læst og arbejdet med de opgivne pensum-materialer. Brug læringsobjektet som et supplement til forberedelsen. Link til dette udsendes til HF-læreren i september.  
  • Under
    Det forventes, at HF-eleverne er tilmeldt forløbet som et fagpakkehold med ledsagende HF-lærer (der kan være undtagelser ved mosaikhold). Forløbet skal være en god oplevelse for både elever og lærere. Vær nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret.
  • Efter 
    Opsamling og rapportering sker hjemme på HF-institutionen. Knyt oplevelserne til de forventninger og spørgsmål, som eleverne havde inden forløbet. Eleverne kan i grupper eller sammen på holdet reflektere over, hvad den erhvervede viden giver af perspektiver i relation til videregående uddannelse.  
Winnie Ravn Brobygningskoordinator

Områder