HF-forløb

HF-forløbet hos en af UCL's uddannelser er særligt tilrettelagt for HF-studerende på 3. og 4. semester, der er i gang med et HF-projekt- og praktikforløb.

Hvad er et HF-forløb?

HF-projekt- og praktikforløbene bliver lavet i samarbejde mellem UCL’s uddannelser og HF-institutioner.

Forløbene foregår onsdag og torsdag i uge 45 i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.

Du kan vælge cases inden for 4 fagområder:

 • Menneske og samfund
 • Sundhed
 • Business
 • Teknologi, IT og science

Tidspunkter og tilmelding

Den koordinerende HF-underviser tilmelder holdet elektronisk via vores hjemmeside. Tilmeldingslink findes under de enkelte cases. Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 6 september 2022.

Læs mere om de forskellige cases og find kontaktoplysninger til UCL's caseansvarlige nedenfor.

Spørgsmål eller tvivl til HF-forløbet kan altid rettes til brobygningskoordinator Winnie Ravn - winr@ucl.dk eller telefon 6543 4645 eller mob. 4046 7286.

Winnie Ravn Brobygningskoordinator

Praktisk information

HF-projekt- og praktikforløbet hos UCL er særligt tilrettelagt for HF-elever på 3. og 4. semester.

Det henvender sig til HF-elever, der i forbindelse med deres HF-projekt- og praktikforløb vælger at arbejde med en case inden for 4 fagområder, der dækkes af UCL’s uddannelser.

Forløbet foregår hos en eller flere af UCL’s uddannelser. 

HF-eleverne tilmeldes som samlet fagpakkehold, og deltager i forløbet sammen med læreren på holdet. Hvis I har mosaik-klasser, og derfor ikke har mulighed for én samlet tilmelding af holdet, vil vi forsøge at tage højde for det.

Eleverne har ikke mulighed for individuelt at vælge mellem de forskellige cases.

Forløbene kan foregå på disse UCL-uddannelser:

 • Administrationsbacheloruddannelsen i Odense
 • Automationsteknolog i Odense
 • Bioanalytikeruddannelsen i Odense
 • Bygningskonstruktøruddannelsen i Odense
 • Datamatikeruddannelsen i Odense eller Vejle
 • Energiteknologuddannelsen i Odense
 • Ergoterapeutuddannelsen i Odense
 • Finansøkonomuddannelsen i Odense
 • Fysioterapeutuddannelsen i Odense
 • Handelsøkonom i Odense eller Vejle
 • Jordbrugsteknologuddannelsen i Odense
 • Logistikøkonomuddannelsen i Vejle
 • Læreruddannelsen i Odense eller Jelling
 • Markedsføringsøkonomuddannelsen i Odense
 • Multimediedesigneruddannelsen i Odense
 • Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg eller Jelling
 • Radiografuddannelsen i Odense
 • Serviceøkonomuddannelsen i Odense eller Vejle
 • Socialrådgiveruddannelsen i Odense eller Vejle
 • Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg eller Vejle

Projekt- og praktikforløbet vil altid skulle rumme en form for faglig opgaveløsning. Det betyder, at du og din HF-klasse vil tage udgangspunkt i en casebeskrivelse, som I skal arbejde med i jeres projekt- og praktikforløb.

Projekt- og praktikforløbet hos UCL tager sit udgangspunkt i en række forskellige cases, som hf-eleven har set og forberedt sig på inden forløbet.  De forskellige cases er inden for følgende kategorier:

 • Menneske og samfund.
 • Sundhed.
 • Business.
 • Teknologi, it og science.

HF-forløbet er tilrettelagt til at indeholde tre trin – et før, under og efter forløbet.

Før forløbet på UCL:

De forskellige cases indeholder en forberedelsesdel, som er beskrevet i den enkelte case-beskrivelse.

Sammen med dine elever forbereder I jer på den tilmeldte case.
Har I spørgsmål til forberedelsesdelen, skal I kontakte den caseansvarlige. Kontaktoplysninger fremgår af casebeskrivelsen.

Forberedelsesdelen er med til at sikre elevernes udbytte af forløbet.

Under forløbet på UCL:

Din HF-klasse arbejder med casen sammen med undervisere og/eller studerende fra UCL.

Efter forløbet på UCL:

Du runder forløbet af sammen med dine HF-elever tilbage på jeres respektive skoler.

UCL har forpligtet sig til at sikre, at du får et projekt- og praktikforløb med høj faglighed.

Det indebærer bl.a., at vores studenterundervisere, der er involveret i projekt- og praktikforløb, er fagligt og pædagogisk kompetente til at kunne varetage opgaverne.

Rammerne for det enkelte projekt- og praktikforløb vil være aftalt skriftligt mellem de samarbejdende HF-institutioner og UCL, så der ikke er tvivl om rolle- og opgavefordelingen.

Områder