HF-forløb

HF-forløbet hos en af UCL's uddannelser er særligt tilrettelagt for HF-studerende på 3. og 4. semester, der er i gang med et HF-projekt- og praktikforløb.

Hvad er et HF-forløb?

HF-projekt- og praktikforløbene bliver lavet i samarbejde mellem UCL’s uddannelser og HF-institutioner.

Forløbene foregår i uge 45 i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.

Du kan vælge cases inden for 4 fagområder:

 • Menneske og samfund
 • Sundhed
 • Business
 • Teknologi, IT og science

Informationer omkring cases, tidspunkter, varighed og tilmeldingsfrister finder du under beskrivelserne af de forskellige cases, som du finder links til længere nede på denne side.

Praktisk information

HF-projekt- og praktikforløbet hos UCL er særligt tilrettelagt for HF-studerende på 3. og 4. semester.

Det henvender sig til HF-elever, der i forbindelse med deres HF-projekt- og praktikforløb vælger at arbejde med en case inden for 4 fagområder, der dækkes af UCL’s uddannelser.

Forløbet strækker sig over 2 dage og foregår hos en eller flere af UCL’s uddannelser. Dit HF-hold er selv med til at afgøre på hvilke uddannelser dit forløb finder sted. Det afhænger nemlig af, hvilken case I vælger at arbejde med.

Forløbene kan foregå på disse UCL-uddannelser:

 • Administrationsbacheloruddannelsen i Odense
 • Bioanalytikeruddannelsen i Odense
 • Bygningskonstruktøruddannelsen i Odense
 • Datamatikeruddannelsen i Odense
 • Energiteknologuddannelsen i Odense
 • Ergoterapeutuddannelsen i Odense
 • Finansøkonomuddannelsen i Odense eller Vejle
 • Fysioterapeutuddannelsen i Odense
 • Jordbrugsteknologuddannelsen i Odense
 • Logistikøkonomuddannelsen i Vejle
 • Læreruddannelsen i Odense eller Jelling
 • Markedsføringsøkonomuddannelsen i Odense
 • Multimediedesigneruddannelsen i Odense
 • Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg eller Jelling
 • Radiografuddannelsen i Odense
 • Serviceøkonomuddannelsen i Odense eller Vejle
 • Socialrådgiveruddannelsen i Odense eller Vejle
 • Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg eller Vejle

Projekt- og praktikforløbet vil altid skulle rumme en form for faglig opgaveløsning. Det betyder, at du og din HF-klasse hjemmefra vil have en faglig problemstilling, som I skal undersøge i jeres projekt- og praktikforløb.

Projekt- og praktikforløb hos UCL tager sit udgangspunkt i en casebank, som du som hf-elev første gang møder hjemme på din hf-institution online. Her kan du fx finde cases i kategorierne:

 • Menneske og samfund.
 • Sundhed.
 • Business.
 • Teknologi, it og science.

På baggrund af en case fra casebanken skal du sammen med en gruppe fra din klasse formulere en faglig problemstilling.

UCL har forpligtet sig til at sikre, at du får et projekt- og praktikforløb med høj faglighed.

Det indebærer bl.a., at vores studenterundervisere, der er involveret i projekt- og praktikforløb, er fagligt og pædagogisk kompetente til at kunne varetage opgaverne.

Rammerne for det enkelte projekt- og praktikforløb vil være aftalt skriftligt mellem de samarbejdende HF-institutioner og UCL, så der ikke er tvivl om rolle- og opgavefordelingen.

Områder