Business

Cases inden for business

Du kan vælge mellem 2 cases inden for Business.

Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen udbydes hos UCL i Odense eller Vejle.

Caseforløbene udbydes hhv af uddannelserne til finansøkonom, markedsføringsøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom, administrationsbachelor samt innovation og entrepreneurship.

Cases

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra  Finansøkonom-, Handelsøkonom-, Markedsføringsøkonom-, Serviceøkonom- og Administrationsbacheloruddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Storms Pakhus”:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN Glamsbjerg
 • HF & VUC FYN Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Svendborg Gymnasium

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

Storms Pakhus er en forrygende succes, og de enkelte stadeholdere tjener mange penge.

De har bedt om et møde for at få hjælp til at investere de mange penge.

Forløbet for HF-eleverne, der bliver en del af denne case, kommer til at foregå over 2 dage og består af 6 moduler.

Det første modul er fælles og dernæst præsenteres eleverne for de 5 uddannelser, hvor de arbejder med casen fra forskellige perspektiver.

Undervejs får eleverne desuden en rundvisning på campus Seebladsgade, med introduktion af bl.a. FabLab, MedieLab og NeuroLab.

Læs hele casen.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Finansøkonom-, Handelsøkonom-, Markedsføringsøkonom- og Serviceøkonom- og Administrationsbacheloruddannelsen hos UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Finansøkonom-, Handelsøkonom-, Markedsføringsøkonom- og Serviceøkonomuddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Program og mødested.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Maria Grabe
Underviser: Markedsføringsøkonom
mmgr@ucl.dk

Kent Hother Nielsen
Underviser: Finansøkonom
keni@ucl.dk

Christina Kaab Mosegaard
Underviser: Serviceøkonom
chmo@ucl.dk

Jeppe Søndergaard Knudsen
Underviser: Adminisitrationsbachelor
jskn1@ucl.dk

Peter Balling
Underviser: Handelsøkonom
petb@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og
Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship 
i Vejle.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Forbedring af Mexcalli”:

 • Campus Vejle
 • Middelfart Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

Servicevirksomheden Mexcalli.dk har brug for at få nye ideer til, hvordan de kan forbedre sig. Det gælder både på serviceområdet og den logistik, som skal understøtte, at kunden får den rigtige oplevelse.

I arbejdet med casen inddrages viden fra de 5 uddannelser, som er en del af casen.

Læs hele casen.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship i Vejle.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra de 5 uddannelser i Vejle står for praktikforløbet.

Program og mødested for dagene.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontaktperson

Nikolaj Hansen
Underviser
niha2@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.