Business

2 cases inden for business

Herunder kan du læse om de 2 cases inden for business.

Forbedring af Mexcalli.dk

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Service-, Logistik- og Finansøkonomuddannelsen i Vejle.

Tid og sted

Forløbet foregår over 2 dage - onsdag og torsdag i uge 44 - kl. 8.15-14 på UCL, Boulevarden 25, 7100 Vejle.

Kort om casen

Servicevirksomheden Mexcalli.dk har brug for at få nye ideer til, hvordan de kan forbedre sig. Det gælder både på serviceområdet og den logistik, som skal understøtte, at kunden får den rigtige oplevelse.

Den første dag vil der komme et oplæg fra Mexcalli.dk. Oplægget skal bruges i det videre arbejde, hvor der inddrages viden fra de 3 uddannelser til serviceøkonom, finansøkonom og logistikøkonom, som er en del af casen.

I forbindelse med casen behandles 3 spørgsmål:

  • Hvilken ny service vil du foreslå Mexcalli.dk at udbyde?
  • Hvordan skal overskuddet investeres?
  • Hvilke forbedringer i værdikæden vil du foreslå?

Læs hele casen.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Service-, Logistik- og Finansøkonomuddannelsen på UCL på Boulevarden 25,  i Vejle.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra de 3 UCL-uddannelser i Vejle står for praktikdagene.

Se hele programmet her.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Lene Buhl
Underviser
lbu@ucl.dk

Storms Pakhus

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Service-, Markedsførings- og Finansøkonomuddannelsen i Odense.

Tid og sted

Forløbet foregår over 2 dage - onsdag og torsdag i uge 44 - kl. 8.15-14 på UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense.

Kort om casen

Street food-stedet Storms Pakhus er en forrygende succes og de enkelte stadeholdere tjener mange penge. De har bedt om et møde for at få hjælp til at investere de mange penge.

Den første dag vil der komme et oplæg fra Helene Ottosen fra Storms Pakhus. Oplægget er baseret på nogle udfordringer, som HF-eleverne skal gå ind og løse.

Derefter bliver eleverne delt op i 3 grupper, som deles ud på Finansøkonom-, Markedsføringsøkonom- samt Serviceøkonomuddannelsen. Grupperne bytter efter 4 lektioner, så alle kommer rundt i alle 3 universer på de 2 dage.

Læs hele casen.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Service-, Markedsførings- og Finansøkonomuddannelsen hos UCL på Seebladsgade 1, 5000 Odense.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra de 3 UCL-uddannelser i Odense står for praktikdagene.

Se programmet for praktikdagene.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Inge Kjærsgaard
Underviser
inkj@ucl.dk

Kent Hother Nielsen
Underviser
keni@ucl.dk

Camilla Sandemann
Underviser
casa@ucl.dk