Menneske og samfund

Cases om menneske og samfund

Hvilke HF-praktikforløb du kan vælge afhænger af, hvilken uddannelsesinstitution du kommer fra. Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen er målrettet din HF-institution.

Du kan vælge mellem 6 cases inden for menneske og samfund.

Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen udbydes hos UCL i Odense, Vejle, Svendborg eller Jelling.

Caseforløbene udbydes hhv af uddannelserne til lærer, pædagog og socialrådigver.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Socialrådgiveruddannelsen i Odense eller Vejle.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet "Ida på 10 år" på UCL i Odense:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN
 • HF & VUC FYN Glamsbjerg
 • Mulernes Legatskole
 • Nyborg Gymnasium
 • Odense Katedralskole

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet "Ida på 10 år" på UCL i Vejle:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • HF & VUC Fredericia
 • Middelfart Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45. 

Kort om casen

Ida er 10 år og går i 4. klasse.

Hun bor sammen med sin mor og far, men far er ikke hjemme i hverdagene på grund af arbejde langt væk.

Hendes mor arbejder til sent, så Ida har ansvaret for at hente og passe sine tre yngre søskende på 2, 4 og 8 år.

Skolen er bekymrede for dette store ansvar, som Ida er pålagt, og er i tvivl om, hvornår Familieafdelingen i kommunen skal ind over i forhold til Idas trivsel og udvikling.

Læs hele casen her (Odense).

Læs hele casen her (Vejle).

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over en dag hos Socialrådgiveruddannelsen på UCL i Odense eller Vejle.

Dagens program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Socialrådgiveruddannelsen i Odense eller Vejle står for praktikforløbet.

Odense: Program og mødested for dagene.

Odense: Lokalefordeling af hold.

Vejle: Program og mødested for dagene kan ses i slutningen af august.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Pædagoguddannelsen i Svendborg.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Bevægelse i dagtilbud”:

 • HF & VUC Fyn Svendborg
 • HF & VUC Fyn Ærø
 • Nyborg Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45. 

Kort om casen

X-købing kommune har indført mere bevægelse i kommunens børnehuse.

I projektet Aktive børn i dagtilbud stilles der forskellige krav til, hvordan og hvor meget børn skal bevæge sig.

Pædagogen Søren har med baggrund i dette og med baggrund i sin egen idrætsbaggrund arrangeret fredags-OL i børnehuset.

Dette giver imidlertid nogle udfordringer.

Læs hele casen her.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over en dag hos Pædagoguddannelsen på UCL i Svendborg.

Dagens program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Pædagoguddannelsen i Svendborg står for praktikforløbet.

Program og mødested for dagene.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Niels - en udsat elev i 5. klasse” på UCL i Jelling:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • HF & VUC Fredericia
 • Middelfart Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

11-årige Niels går i 5. klasse. Hans far har gennem perioder udsat ham for fysisk og psykisk vold.

Klasselæreren og pædagogen opbygger et tillidsfuldt forhold til Niels, men det er svært for ham at gå i skole og være en naturlig del af sin klasse.

Læs hele casen her (Jelling).

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Lærer- og Pædagoguddannelsen på UCL i Jelling.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Lærer- og Pædagoguddannelsen på UCL i Jelling står for praktikforløbet.

Jelling: Program og mødested for dagene.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet på UCL i Odense:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN
 • HF & VUC FYN Glamsbjerg 
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Kort om casen

Casens titel er "Fællesskab, trivsel og læring - for børn, unge og voksne" og består af 3 dele:

Undervisning for Bæredygtig Udvikling i skolen – et miniprojekt om Verdensmål 2: Stop Sult

Børnefællesskaberne i vuggestuen

Hvem bestemmer min frisure?

Forberedelsesguide og program

Program for dagene finder du på side 8 og 9 i forberedelsesguiden.

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.