Menneske og samfund

4 cases om menneske og samfund

Hvilke HF-praktikforløb du kan vælge afhænger af, hvilken uddannelsesinstitution du kommer fra. Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen er målrettet din HF-institution.

Ida på 10 år har ansvaret for sine tre mindre søskende efter skole

I denne case kan du vælge at samarbejde med studerende fra Lærer- og Socialrådgiveruddannelsen i Odense eller Læreruddannelsen i Jelling og Socialrådgiveruddannelsen i Vejle.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Ida på 10 år har ansvaret for sine tre mindre søskende efter skole” på UCL i Odense:

 • Nyborg Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium
 • Odense Katedralskole
 • HF &VUC FYN
 • Mulernes Legatskole
 • VUC Syd

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Ida på 10 år har ansvaret for sine tre mindre søskende efter skole” på UCL i Jelling:

 • Rosborg Gymnasium og HF
 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • Kolding HF og VUC
 • HF & VUC Fredericia
 • Middelfart Gymnasium
 • VUC Syd

Tid og sted

Forløbet foregår over 2 dage mandag og tirsdag i uge 44 på enten:

 • UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.
 • UCL, Stationsvej 4, 7300 Jelling.

Kort om casen

Ida er 10 år og går i 4. klasse. Hun bor sammen med sin mor og far, men far er ikke hjemme i hverdagene på grund af arbejde langt væk. Hendes mor arbejder til sent, så Ida har et stort ansvar i familien, der også tæller 3 yngre søskende på 2, 4 og 8 år. Skolen er bekymret for det store ansvar.

Skolelederen vælger at rejse problematikken i kommunens tværprofessionelle team (her er daginstitutionsleder, skoleleder, psykolog, socialrådgiver og sundhedsplejerske tilstede).

Skolelederen fortæller om sagen og der er tvivl om, hvordan de skal gribe problematikken an.

Det ender med, at klasselæreren vil informere forældrene om, at der er åben rådgivning på skolen en gang om ugen, hvor kommunens socialrådgiver kan træffes for at rådgive forældre og børn, der oplever vanskeligheder. Klasselæreren vil tilbyde at gå med til socialrådgiveren.

Læs hele casen (forløbet i Odense).

Læs hele casen (forløbet i Jelling).

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos enten:

 • UCL’s læreruddannelse i Odense og socialrådgiveruddannelse i Odense.
 • UCL’s læreruddannelse i Jelling og socialrådgiveruddannelse i Vejle – forløbet afvikles i Jelling.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, dit hold har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra UCL’s lærer- og socialrådgiveruddannelsen står for praktikdagene.

Se programmet for forløbet i Odense.

Se programmet for forløbet i Jelling.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontaktperson, Odense

Lene Junge
Underviser, Læreruddannelsen på Fyn
leju@ucl.dk

Kontaktperson, Jelling

Kirsten Bech Freddersen
Underviser, Læreruddannelsen i Jelling
kife@ucl.dk

Snapchatmobning i 5. klasse

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Pædagoguddannelsen i Svendborg.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Snapchatmobning i 5. klasse”:

 • Svendborg Gymnasium
 • Nyborg Gymnasium

Tid og sted

Forløbet foregår onsdag og torsdag i uge 44 på UCL, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg.

Kort om casen

Pædagogen Emil arbejder i klub og skole.

En dag fortæller en pige, Sofie, at hun har sendt en snapchat til Camilla, som hun nu tror Camilla har sendt videre til nogle fra klassen. Sofie fortæller videre, at hun og Camilla tit sender billeder af hinanden uden tøj på, og at hun troede, det var en hemmelighed mellem dem.

Sofie fortæller derudover, at hun havde lagt mærke til, da hun kom i skole i morges, at Mikael, Benjamin og Ali havde siddet sammen og kigget på Mikaels telefon og skraldgrinet, mens de skiftevis havde kigget på telefonen og på Sofie.

Emil siger til Sofie, at han er nødt til at handle på det, som Sofie har fortalt.

Læs hele casen.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Pædagoguddannelsen på UCL i Svendborg.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Pædagoguddannelsen i Svendborg står for praktikdagene.

Se det fulde program.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontaktperson

Agnete Kramme
Uddannelsesleder, Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg
agkr@ucl.dk

Et limbo mellem digital kommunikation og relationsdannelse i børnehaven

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Pædagoguddannelsen og Administrationsbacheloruddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Et limbo mellem digital kommunikation og relationsdannelse i børnehaven”:

 • Nyborg Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium
 • Odense Katedralskole
 • HF &VUC FYN
 • Mulernes Legatskole
 • VUC Syd

Tid og sted

Forløbet foregår over 2 dage mandag og tirsdag i uge 44 på UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Kort om casen

X-Købing Kommune har valgt at implementere en digital velfærdsløsning i kommunens daginstitutioner. Kommunen har valgt, at børn, forældre og personale fremover skal anvende Tabulex, der er et elektronisk komme/gå-system i daginstitutionerne, hvor det bliver muligt for forældrene at kommunikere med daginstitutionen hele døgnet rundt.

En af kommunens institutionsledere udtaler om systemet:

”Vi ser frem til at indgå i systemets fagre nye verden, hvor dagligdagen vil blive lettere for såvel os som personale i børnehaven som for forældrene. Det vil frigive tid til fordybelse med børnene samt et øget fokus på kerneopgaven, og her er det samtidig vigtigt at nævne, at systemet ikke vil erstatte den personlige kontakt mellem forældre og personale”.

I tilknytning til institutionslederens udtalelse kan der i øvrigt henvises til Dagtilbudslovens §7, som foreskriver, at forældresamarbejde er en vigtig brik i daginstitutionernes arbejde med børn.

Læs hele casen.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Pædagog- og Administrationsbacheloruddannelsen på UCL i Odense.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Pædagog- og Administrationsbacheloruddannelsen i Odense står for praktikdagene.

Se det fulde program.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Marie-Louise Tind Rasmussen
Uddannelsesleder, Administrationsbacheloruddannelsen i Odense
mtra@ucl.dk

Frivillig anbringelse af Diana på en døgninstitution

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Pædagoguddannelsen i Jelling og Socialrådgiveruddannelsen i Vejle.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Frivillige anbringelse af Diana på en døgninstitution”:

 • Rosborg Gymnasium og HF
 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • HF & VUC Fredericia
 • Middelfart Gymnasium
 • Kolding HF og VUC
 • VUC Syd

Tid og sted

Forløbet foregår over 2 dage onsdag og torsdag i uge 44 på UCL, Stationsvej 4, 7300 Jelling.

Kort om casen

Birgitte på 19 år er mor til Diana på 1 år.

Diana er frivillig anbragt på en døgninstitution. Birgitte har samvær med Diana en gang i ugen i 2 timer, hvor pædagogerne observerer moderens samvær med datteren.

På et statusmøde ønsker moderen, at samværet udvides, men primærpædagog og socialrådgiver vil af hensyn til Dianas trivsel fortsætte den nuværende aftale.

Læs hele casen.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos UCL’s socialrådgiveruddannelse i Vejle og pædagoguddannelse i Jelling. Forløbet afvikles i Jelling.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra UCL’s socialrådgiver- og pædagoguddannelse står for praktikdagene.

Se det fulde program.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Elsebet Warthoe
Uddannelsesleder, Pædagoguddannelsen i Jelling
elwa@ucl.dk