Sundhed

Cases om sundhed

Hvilke HF-praktikforløb du kan vælge afhænger af, hvilken uddannelsesinstitution du kommer fra. Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen er målrettet din HF-institution.

Du kan vælge mellem 3 cases inden for Sundhed.

Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen udbydes hos UCL i Odense, Vejle eller Svendborg.

Caseforløbene udbydes hhv. af uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker og radiograf.

Cases

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Bioanalytikeruddannelsen og Radiografuddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Diagnostik, behandling og monitorering af brystkræft”:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN Glamsbjerg
 • HF & VUC FYN Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

Maria på 50 år opdager en knude i det ene bryst. Hendes egen læge sender hende til udredning, og hun bliver diagnosticeret med brystkræft.

Bioanalytikere og radiografer foretager en række analyser og undersøgelser i både den diagnostiske fase af Marias patientforløb og i forbindelse med behandlingen samt monitoreringen. Radiografer har desuden en central rolle i selve behandlingen.

Læs hele casen her.

Forberedelse: problemformuleringer til brug ved arbejde med casene.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Bioanalytiker- og Radiografuddannelsen på UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Bioanalytiker- og Radiografuddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Se program og mødested for dagene.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Rima El-Jashi
Underviser, Bioanalytikeruddannelsen
riel@ucl.dk.

Pernille Lund Hansen
Underviser, Radiografuddannelsen
peha@ucl.dk.

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2021.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 1. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Fysioterapeutuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Patient med brækket hofte”:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN Glamsbjerg
 • HF & VUC FYN Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

63-årige Ida indlægges med brækket hofte (lårhalsbrud) efter cykelstyrt.

Vi møder Ida første dag efter operation. Her skal hun have hjælp til at komme ud af sengen og blive vasket m.m.

Opgaver for sygeplejersker:

 • Observation (blodtryk, puls, respiration og temperatur).
 • Personlig hygiejne og toiletbesøg.
 • Information og kommunikation med patient og pårørende.
 • Forebyggelse af infektion, blodpropper og smerter.

Opgaver for fysioterapeuter:

 • Hjælp til at komme ud af sengen.
 • Et gangproblem. Dette kunne trænes i lokalet på trapper plus/minus gang-redskab.
 • Et balanceproblem. Dette kunne trænes med diverse forskellige underlag, balancepuder osv.
 • Nedsat styrke af muskler især omkring hofte og i ben. Her kan gives eksempler på forskellige typer af styrketræning – inklusive overvejelser på forskel på at træne unge og ældre.

Læs hele casen her.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Fysioterapeut- og Sygeplejerskeuddannelsen på UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Fysioterapeut- og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Program for dagene.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Gorm Høi Jensen
Underviser, UCL
ghje1@ucl.dk.

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2021.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 1. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kan du vælge at komme til at samarbejde med studerende fra enten Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle eller Svendborg.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Louise Hansens indlæggelse” på UCL i Vejle:

 • Campus Vejle
 • Rosborg Gymnasium og HF

Denne HF-institution kan vælge caseforløbet “Louise Hansens indlæggelse” på UCL i Svendborg:

 • Nyborg Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

Louise Hansen på 18 år bliver indlagt pga. for højt blodsukker (hyperglykæmi). Hun har gennem længere tid ikke passet sin diabetes, som hun har haft siden hun var 5 år.

Louise skal under indlæggelsen observeres tæt mhp. at stabilisere blodsukkerniveauet.

Hun skal have støtte til at mestre sin sygdom. Herunder have vejledning, så hun kan forstå symptomerne på henholdsvis for højt og for lavt blodsukker, således at hun kan opfatte dem som symptomer og reagere hensigtsmæssigt på dem.

Ligeledes skal hun vejledes om betydningen af at spise hensigtsmæssigt og tilpasse insulindosis og alkoholindtag ved at måle blodsukker regelmæssigt.

Læs hele casen her (Svendborg-forløb).

Læs hele casen her (Vejle-forløb).

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kan I vælge at komme i et praktikforløb hos enten Sygeplejerskeuddannelsen på UCL i Vejle eller Svendborg.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra UCL’s sygeplejerskeuddannelse står for praktikforløbet.

Vejle: Se program og mødested for dagene.

Svendborg: Se program og mødested for dagene.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Vibeke Diness Borup
Underviser, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
vdbo@ucl.dk

Anne Thomsen
Underviser, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
anth@ucl.dk  

Jacob Juul Vorup
Underviser, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
jvpe@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2021.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 1. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.