Teknologi, IT og science

Cases inden for teknologi, it og science

Du kan vælge mellem 6 cases inden for Teknologi, IT og science.

Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen udbydes hos UCL i Odense eller Vejle.

Caseforløbene udbydes hhv af uddannelserne til datamatiker, multimediedesigner, jordbrugsteknolog, energiteknolog, bygningskonstruktør og byggekoordinator.

Cases

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Lær at programmere og designe for moderne virksomheder”:

 • Fyns HF
 • HF & VUC Fyn Ærø

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

I forløbet vil du blive introduceret til elementer som moderne
virksomheder anvender inden for visuelt design, programmering og
robotter.

På første dagen er der fælles opstart, hvor du får en kort
introduktion til de 2 uddannelser, og dernæst vælger du dig ind på
den uddannelse, du gerne vil opleve.

Forberedelsesguide (til dem, der vælger multimediedesigner efter den fælles intro).

Læs hele casen her.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen på UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Multimediedesign: Program og mødested for dagene.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Martin Edwin Schjødt Nielsen
Underviser, Økonomi og IT
mesn@ucl.dk

Anni Grøndal
Underviser, multimediedesign
anng@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Jordbrugsteknologuddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Hvad kan landbruget gøre for naturen?”:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • Fyns HF
 • HF & VUC Fredericia
 • HF & VUC fyn, Ærø

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

I casen vil vi kigge på hvorledes landbrugsproduktion/produktion af
fødevarer kan påvirke naturen. Dvs. hvordan påvirkes økosystemer
og biodiversiteten.

Vi vil se på nogle af de metoder der anvendes og hvilken påvirkning
de kan have på naturen.

Vi vil også kigge på hvilke muligheder der er for at mindske uønskede
påvirkninger.

Vi vil også kigge på begrebet bæredygtighed og hvorledes man kan
arbejde med bæredygtighed når man arbejder med produktion af
fødevarer.

Læs hele casen.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Jordbrugsteknologuddannelsen på UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Jordbrugsteknologuddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Program og mødested for dagene kan ses i slutningen af august.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Freddie Skov-Hundevad
Underviser
frsh@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Bygningskonstruktør- og Byggekoordinatoruddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Hvordan bygges nutidens byggerier?”:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • Fyns HF
 • HF & VUC Fredericia
 • HF & VUC Fyn Ærø

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

Forløbet giver HF-eleverne et indblik i hverdagen for bygningskonstruktør og byggekoordinatorstuderende, og hvad man arbejder med under uddannelsen på UCL.

I forløbet arbejder vi med:

 • Projektering
 • Statistiske beregninger
 • Tidsplanlægning
 • Økonomi/kontraktforhold

Læs hele casen.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Bygningskonstruktør- og Byggekoordinatoruddannelsen på UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Bygningskonstruktør- og Byggekoordinatoruddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Program og mødested for dagene kan ses i slutningen af august.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Line Lindeblad
Lektor, Byggeri
lel@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra  Energiteknologuddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Energiforbedringer i et parcelhus”:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • Fyns HF
 • HF & VUC Fredericia
 • HF & VUC Fyn Ærø

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

 

Program for praktikforkøbet hos UCL

De to HF-praktikdagene på energiteknologuddannelsen er tilrettelagt således at HF-eleverne følger UCL’s 1. semester studerende den ene dag og 3. semester studerende den anden dag, hvor der bl.a. skal laves øvelser. 

Program.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Henrik Frandsen
Underviser
hefr@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og
Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship 
i Vejle.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Forbedring af Mexcalli”:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • HF & VUC Fredericia
 • Rosborg Gymnasium

Tid og sted

HF-forløbene afvikles med fysisk fremmøde.

Casen foregår onsdag og torsdag i uge 45.

Kort om casen

Servicevirksomheden Mexcalli.dk har brug for at få nye ideer til, hvordan de kan forbedre sig. Det gælder både på serviceområdet og den logistik, som skal understøtte, at kunden får den rigtige oplevelse.

I arbejdet med casen inddrages viden fra de 5 uddannelser, som er en del af casen.

Læs hele casen.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship i Vejle.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra de 5 uddannelser i Vejle står for praktikforløbet.

Program og mødested for dagene kan ses i slutningen af august.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontaktperson

Nikolaj Hansen
Underviser
niha2@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra  Automationsteknologuddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Energiforbedringer i et parcelhus”:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • Fyns HF
 • HF & VUC Fredericia
 • HF & VUC Fyn Ærø

Kort om casen

På dette caseforløb arbejder eleverne med digital tvilling-teknologi. Opgaven er at lave en digital/virtuel kopi af et fysisk pakkeanlæg til et fabrikslager. Den digitale tvilling bygges i programmet Factory I/O.

I løbet af de 2 dage vil eleverne få en masse kendskab til udviklingen inden for automation og robotteknologi, eleverne vil arbejde med basale logikfunktioner i automatiserede systemer og eleverne møder også studerende fra 3. semester på UCL’s automationsteknolog uddannelse.

Vi opfordrer til, at forberede HF-eleverne forud forløbet med et gratis engelsk online kursus. Linket til kurset er i selve casen.

Lær at designe en digital tvilling

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever
 • Liste med de elever, der deltager.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 6. september.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.