Teknologi, IT og science

Cases inden for teknologi, it og science

Du kan vælge mellem 4 cases inden for Teknologi, IT og science.

Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen udbydes hos UCL i Odense eller Vejle.

Caseforløbene udbydes hhv af uddannelserne til datamatiker, multimediedesigner, jordbrugsteknolog, energiteknolog, bygningskonstruktør og byggekoordinator.

Cases

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Lær at programmere og designe for moderne virksomheder”:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN Odense
 • HF & VUC Fyn Ærø
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Tid og sted

I år bliver HF-forløbene lavet som onlineforløb. Forløbet finder sted onsdag den 4. november.

Kort om casen

I forløbet vil du blive introduceret til elementer som moderne
virksomheder anvender inden for visuelt design, programmering og
robotter.

På første dagen er der fælles opstart, hvor du får en kort
introduktion til de tre uddannelser, og dernæst vælger du dig ind på
den uddannelse, du gerne vil opleve.

Læs hele casen her.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen på UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Detaljeret program for dagen.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Lene Vestergaard Andersen
Underviser, datamatik
lvan@ucl.dk

Anni Grøndal
Underviser, multimediedesign
anng@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2020.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 28. august.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Bygningskonstruktør- og Byggekoordinatoruddannelsen i Odense.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Hvordan bygges nutidens byggerier?”:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • Fyns HF
 • HF & VUC Fyn Fredericia
 • HF & VUC Fyn Odense
 • HF & VUC Fyn Ærø
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole
 • Rosborg Gymnasium

Tid og sted

I år bliver HF-forløbene lavet som onlineforløb. Forløbet finder sted onsdag den 4. november.

Kort om casen

Forløbet giver HF-eleverne et indblik i hverdagen for bygningskonstruktør og byggekoordinatorstuderende, og hvad man arbejder med under uddannelsen på UCL.

I forløbet arbejder vi med:

 • Projektering
 • Statistiske beregninger
 • Tidsplanlægning
 • Økonomi/kontraktforhold

Læs hele casen.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Bygningskonstruktør- og Byggekoordinatoruddannelsen på UCL i Odense.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Bygningskonstruktør- og Byggekoordinatoruddannelsen i Odense står for praktikforløbet.

Detaljeret program for dagen.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Ann-Louise Findsen
Adjunkt
alf@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2020.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 28. august.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra  Energiteknologuddannelsen i Odense og Maskinmesteruddannelsen i Svendborg.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Energiforbedringer i et parcelhus”:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • Fyns HF
 • HF & VUC Fyn Fredericia
 • HF & VUC Fyn Odense
 • HF & VUC Fyn Ærø
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole
 • Rosborg Gymnasium

Tid og sted

I år bliver HF-forløbene lavet som onlineforløb. Forløbet finder sted onsdag den 4. november.

Kort om casen

Læs hele casen her.

Program for praktikforkøbet hos UCL

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Energiteknologuddannelsen i Odense og Maskinmesteruddannelsen i Svendborg står for praktikforløbet.

Detaljeret program for dagen.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Erik Andersen
Underviser, UCL
eand@ucl.dk

Anders Strandgaard
Underviser, SIMAC
ast@simac.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2020.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 28. august.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og
Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship 
i Vejle.

Hvilke HF-institutioner kan deltage i denne case?

Disse HF-institutioner kan vælge caseforløbet “Forbedring af Mexcalli”:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • HF & VUC FYN Fredericia
 • Middelfart Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium

Tid og sted

I år bliver HF-forløbene lavet som onlineforløb. Forløbet finder sted onsdag den 4. november.

Kort om casen

Servicevirksomheden Mexcalli.dk har brug for at få nye ideer til, hvordan de kan forbedre sig. Det gælder både på serviceområdet og den logistik, som skal understøtte, at kunden får den rigtige oplevelse.

I arbejdet med casen inddrages viden fra de 5 uddannelser, som er en del af casen.

Læs hele casen.

Program for praktikforløbet hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb hos Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship i Vejle.

Programmet er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra de 5 uddannelser i Vejle står for praktikforløbet.

Detaljeret program for dagen.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontaktperson

Nikolaj Hansen
Underviser
niha2@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2020.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 28. august.

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.