Teknologi, IT og science

2 cases inden for teknologi, it og science

Herunder kan du læse om de 2 cases inden for teknologi, it og science.

Øko’Gartneriet

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Bygningskonstruktør-, Jordbrugsteknolog- og Energiteknologuddannelsen i Odense samt Simacs maritimuddannelse.

Tid og sted

Forløbet foregår over 2 dage - onsdag og torsdag i uge 44 - kl. 8.15-14 på UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense.

Kort om casen

Firmaet ”Øko’Gartneriet” skal have udvidet produktionskapaciteten, og derfor vil der blive tilbygget en ny produktion- og lagerkapacitet.

For at imødekomme at det nye anlæg er tidssvarende, både økonomisk og bæredygtigt, samt at det kan opfylde fremtidens efterspørgsel, er der en del krav der skal opfyldes.

Du og dit hold bliver en del af en case, hvor I har mulighed for at fordybe jer inden for 4 områder, der tager afsat i de 4 uddannelser, som er en del af casen:

  • Bygningskonstruktøruddannelsen
  • Jordbrugsteknologuddannelsen
  • Energiteknologuddannelsen
  • Maritimuddannelsen

Læs hele casen.

Tillæg til casen.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos UCL på Seebladsgade 1, 5000 Odense.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Bygningskonstruktør-, Jordbrugsteknolog- og Energiteknologuddannelsen i Odense samt Simacs maritimuddannelse står for praktikdagen.

Se det fulde program.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Ann-Louise Findsen
Underviser
alf@ucl.dk

Carsten Kjær Busk
Underviser
cabu@ucl.dk

Freddie Skov-Hundevad
Underviser
frsh@ucl.dk

Jesper Kollerup
Underviser, SIMAC, tovholder på det maritime oplæg
jkj@simac.dk

Future Proof of Concept

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Multimediedesigner- og Datamatikeruddannelsen i Odense.

Tid og sted

Forløbet foregår over 2 dage - onsdag og torsdag i uge 44 - kl. 8.15-14 på UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense.

Kort om casen

Ifm med casen møder du en virksomhed, der som en del af en flerårig digitaliseringsstrategi har et ønske om at få friske, innovative og kreative indspark angående fremtidens digitale produktion.

Salgstallene fra 2015-17 viser, at virksomheden har store udfordringer med at få solgt sine onlineprodukter til yngre målgrupper i alderen 18-30 år.

I forbindelse med casen behandles 3 spørgsmål:

  • Hvilke kreative og innovative digitale løsninger til nævnte målgruppe(r) kan øge salgstallene over en 5-årig periode?
  • Hvad viser relevant research på målgruppe og marked om medieadfærdsmønstre?
  • Hvilke medie- og teknologitrends skal der inddrages i løsningsforslag og hvorfor?

Læs hele casen.

Program for praktikdagen hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Multimediedesigner- og Datamatikeruddannelsen på UCL på Seebladsgade 1, 5000 Odense.

Dagens program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra de 2 UCL-uddannelser står for praktikdagen.

Se det fulde program.

Efter praktikdag hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Lars Christian Bojen Nielsen
Underviser
lcbn@ucl.dk

Jerry Vinther
Underviser
jevi@ucl.dk