21st skills - udvikling af stærke kompetencer i den daglige undervisning

Kursus

Kom målrettet, overkommeligt og meningsfuldt i gang med at styrke elevernes kompetencer. Udnyt det bedste i den undervisning du leverer i dag og bliv en bedre underviser i morgen!

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Målgruppe

Undervisere der vil integrere 21st skills i undervisningen.

Formål

At få konkrete ideer og værktøjer til, hvordan der didaktisk kan arbejdes med 21st skills. Kurset giver desuden mulighed for at deltage i et forløb med aktionslæring / små prøvehandlinger og 2 yderligere mødegange, hvor vi finpudser 21st skills med formativ feedback, problembaseret undervisning og designtænkning.

 

Indhold

Kurset tager afsæt i CFU’s udlægning af 21st skills, som du kan se mere på: www.21skills.dk

Du vil blive præsenteret for en måde at arbejde med 21st skills på, der tager udgangspunkt i den gode undervisning du leverer i dag. Fokus er på, at arbejde med øvebaner for udvikling af 21st skills på en måde hvor du ikke drukner i helt nye metoder eller genopfinder den dybe tallerken. Der stilles skarpt på meningsfuldhed, redidaktisering af eksisterende undervisningsmateriale, på åbne sekvenser og på den nødvendige systematik der gør, at både elever og lærere løbende bliver dygtigere til at håndtere innovative undervisnings- og læreprocesser.

På kurset kommer du under huden på kompetencerne og får blik for, på hvilke niveauer disse kompetencer kan indgå i den didaktiske planlægning.

21st skills - eller kompetencer i det 21.århundrede - er en række væsentlige kompetencer, som bl.a. forskningsinstitutioner, uddannelsespolitiske aktører, undervisere og store virksomheder har identificeret som værende afgørende at beherske for at øge livsduelighed og indgå kompetent på fremtidens arbejdsmarkedet. Disse kompetencer er:

  • Kollaboration
  • Problemløsning og innovation
  • Videnskonstruktion
  • Kompetent kommunikation
  • Selvevaluering
  • It og læring

Kompetencerne er ikke 'noget nyt'. Det nye er, at alle - uden undtagelse - får brug for at have stærke 21st skills i fremtiden. Det man kan spørge sig selv om, om eleverne møder nok innovativ undervisning til for alvor at udvikle stærke 21st skills?

På kurset bliver der endvidere tid til at lave en lokal tilpasning af 21.skills og den didaktiske rammesætning, så du har noget konkret at gå hjem med.

Anvendelse

Praktisk anvendeligt og inspirerende. Mulighed for netværksdannelse.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

4. september 2019 - Odense M

Forløb