Styrk voksnes legedeltagelse, så alle børn får gode legemuligheder

Kursus

Lær, hvordan du styrker både børnenes og dine egne
legekompetencer og -deltagelse

Tilmeld kursus

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagoger og ledere på 0-6 års området. 

Formål

På dette kursus får du både teoretisk og praksisnær viden om legebaseret pædagogik og dermed et konkret afsæt til at udvikle inspirerende og fællesskabende lege- og læringsmiljøer på 0-6 års området.

Vi leger, eksperimenterer og undersøger legeteori i sammenhæng med konkrete eksempler fra pædagogisk praksis.

Et kursus er bygget op med 2 +2 + 1 dages undervisning, så du har mulighed for at undersøge og udforske den pædagogiske praksis i eget dagtilbud imellem undervisningen. 

Indhold

Personalets valg af position og kommunikation i legefællesskaber har stor betydning for børnenes deltagelses- og læringsmuligheder - ikke mindst børn i udsatte positioner. Dette kursus er for dig, der gerne vil styrke børnenes og dine egne legekompetencer- og deltagelse. 

Der vil være fokus på:

  • at facilitere samskabende legefællesskaber med udgangspunkt i børnenes perspektiver
  • at skabe gode betingelser for børnenes sociale udvikling, alsidige personlige udvikling samt kommunikation og sprog - med særligt fokus på kvaliteten i samspil og relationer mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes
  • at igangsætte attraktive legefællesskaber, hvor alle børn kan være med
  • at styrke faglig bevidsthed om de løbende valg af position.

Forplejning

Kurset er inklusiv forplejning.

Sted

Kurset foregår på UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Hanne Gregersen
Hanne Gregersen Kursussekretær
Helle Littau Nielsen
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Gitte  Bork
Gitte Bork Konsulent
Tilmeld kursus
28. september 2020 - Odense M
Forløb