AKT og inklusion modul 3 - Vejlederfunktioner og læreprocesser

Kursus

Reflekterende processer og læringsstrukturer, der understøtter en god AKT- vejledningspraksis i forhold til kolleger/teams, forældre og andre relevante samarbejdspartnere

Tilmeld kursus

Målgruppe
Lærere og pædagoger, der skal arbejde med AKT- og inklusionsvejledning i skoler og institutioner med fokus på at udvikle inkluderende læringsmiljøer.
Det forudsættes at deltagerne har gennemført AKT- og inklusionsmodul 1 og 2 eller tilsvarende.


Formål

  • At give deltagerne mulighed for refleksion over og træning i kollegiale AKT-vejledningsformer.
  • At introducere og afprøve anerkendte vidensdelingsprocesser.
  • At udvikle og afprøve muligheder for at etablere og udvikle inkluderende processer, der styrker AKT- og inklusionssamsarbejdet med kolleger på skoler og institutioner.


Indhold
Der sættes fokus på reflekterende processer og læringsstrukturer med henblik på at udvikle en effektiv AKT- vejledningspraksis på egen arbejdsplads i forhold til kolleger/teams, forældre og andre relevante samarbejdspartnere omkring de inkluderende læringsmiljøer.
Der arbejdes med udgangspunkt i systemisk konstruktionistisk teori.
Action learning- processer og casearbejde inddrages i processen imellem kursusdagene. Kursisterne træner AKT- vejledning af kolleger, forældre, eller andre samarbejdspartnere ud fra egne cases.
Det forventes at kursisterne afprøver de introducerede processer i praksis imellem undervisningsgangene.

Tilmeld kursus

22. januar 2020 - Odense M

Forløb