AKT- og inklusionskonference Sprog og relationer

Konference

På årets AKT- og inklusionskonference kan du bl.a. opleve de to forskere Gro Emmertsen Lund og Cheri Torres. 

Cheri Torres holder oplæg om Conversations worth having in schools – Strength based approaches to inclusive learning environments

Gro Emmertsen Lund holder oplæg om hvordan relationstænkning kan åbne for bedre relationer og tilblivelsesmuligheder i klasseledelse, AKT- og inklusionsarbejdet. 

Konferencen afholdes torsdag den 5. marts 2020 på UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Tilmeld kursus

AKT- og inklusionskonference  Sprog og relationer

Indhold

På konferencen får du ny viden og udviklingsredskaber til trivsels- og inklusionsbestræbelserne i skolen.

Formålet er, at du kan bruge idéen om, at sprog skaber snarere end beskriver, og derved sætter fokus på nye forståelser og handlemuligheder inden for inklusionsfeltet.

Oplægsholdere

 • Gro Emmertsen Lund, Ph.D. og forsker i skoleudvikling i et socialkonstruktionistisk perspektiv
 • Cheri Torres, Ph.D. i Educational Psychology med fokus på "coversations worth having"
 • Ida Skytte Jakobsen, Ph.D og forsker i resiliensprocesser og det psykologiske fagfelts bidrag til at forstå og handle

Du kan læse mere om oplægsholderne her under.

Workshops

På konferencen har du mulighed for at deltage i en af følgende workshops

 • "Appreciative conversations – two structures in action"
  v. Cheri Torres, Ph.D.
 • "Når angsten flytter ind - refleksioner og handlemuligheder i skolen" v. Marianne Broholm, PD, daglig leder ved UMA, Odense Kommune
 • ”Sprog skaber virkelighed - når fokus rettes mod tilstedevær fremfor fravær"v. Joan Schmidt, pædagogisk konsulent, Tønder Kommune

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der arbejder med AKT-funktioner og inklusionsarbejde i folkeskolen eller i tilsvarende sammenhænge.

Oplægsholdere

 • Gro Emmertsen Lund er konsulent, forsker, forfatter og serieredaktør på serien Relationel Pædagogik ved Dansk Psykologisk forlag. Gro Lund er desuden en del af NO!SE: Network of Independent Scholars in Education, samt Associate og Faculty Advisor ved The Taos Institute.
 • Cherl Torres, Ph.D., brænder for at hjælpe folk med at lære hvordan man omdanner relationer, læringsmiljøer, organisationer og fællesskaber ved at tage del i "coversations worth having".
 • Ida Skytte Jakobsen, Ph.D., er forsker ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i afdelingen for Anvendt Velfærdsforskning. Hun har særlig vægt på det pskologiske fagfelts bidrag til at forstå og handle.

Workshopholdere

 • Marianne Broholm er afdelingsleder i Odense Kommune og ansat som daglig leder i UMA, Unge med Angst, ved Sct. Hans Skole i Odense Kommune.
 • Joan Schmidt er PD i specialpædagogik og arbejder som pædagogisk læringskonsulent inden for læsning og trivsel i Tønder Kommune. Her arbejder hun med tilstedeværelse og er fungerende tovholder på indsatser inden for skolefravær.
René Vorgod Kristensen
René Vorgod Kristensen Konsulent
Helle Littau Nielsen
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Hanne Gregersen
Hanne Gregersen Kursussekretær
Tilmeld kursus
5. marts 2020