Atlantbib - sprog i norden og udvikling af elevproduceret online fagbøger

Kursus

Fra elev til forfatter for hele norden! 
Gør dine elever til autentiske nordiske forfattere og lad nabosprogene blive en naturlig del af din undervisning med gratis læremidler. Du får viden om, hvordan dine elever kan producere online fagbøger til brug for alle elever i norden. Styrk dine elevers sproglige og kulturelle bevidsthed på en let og naturlig måde.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Målgruppe

Atlantbib og arbejdet med nabosprog er primært rettet mod dansklærere på alle klassetrin, men man kan med fordel tage sin historie og n/t-kollega under armen, da indholdssiden lægger op til tværfagligt samarbejde med især historie og natur/ teknologi. For dansklæreren bliver der også fokuseret på skriveproces, kildekritik, billedrettigheder, IT og samarbejde.

Formål

Formålet med kurset er dels at få god inspiration og tips til inddragelse af nabosprog i hverdagen, samt få en grundig indføring i arbejdet med det fællesnordiske skoleprojekt Atlantbib.org, hvor man sammen med sine elever kan skrive små fagbøger, som oversættes og indtales til de andre nordiske sprog og vil blive udgivet og læst af elever i hele norden. Der er i arbejdet fokus på at få en stor del af elevinddragelse i processen omkring at skrive fagbøger. Eleverne bliver på autentisk vis tvunget til at søge information, udøve kildekritik, og lærer at arbejde med billeder på nettet - billedbehandling og ophavsret.

Indhold

  • Hvorfor egentlig nabosprog?
  • Atlantbib.org - en gratis fagbogsportal
  • frilæsning og faglig læsning
  • Online bogproduktion: oversættelse, skrivning, indtaling (elever som forfattere)
  • Nordiske gratis-ressourcer på nettet - nabosprogsundervisning

Anvendelse

Kurset giver både konkrete bud på en naturlig inddragelse af nabosprogsundervisning i hverdagen samt en indføring i arbejdet med

elevproducerede fagtekster ud fra en 21st Century skills tanke - til udgivelse af bøger på fagportalen Atlantbib.org.

Efter kursusdagen er man klar til at arbejde med nabosprog, rigsfællesskab og bogproduktion!

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

13. november 2019 - Odense M

14. november 2019 - Vejle

Forløb