Autentiske skrivesituationer på mellemtrinnet

Kursus

Med faghæftet i dansk er der lagt op til, at eleverne på mellemtrinnet placeres i autentiske skrivesituationer for at udvikle deres forståelse for tekstens formål, indhold, sprog og form.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

  • Det udvidede tekstbegreb
  • Situeret fremstilling, fremstillingsformer og teksttyper
  • Skriveordre, modeltekst og læreren som skrivemodel
  • Ideer til respons og evaluering af elevernes skriftlige produktioner

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet.

Formål

Formålet med kurset er, at give inspiration til en danskundervisning, der tager afsæt i autentiske skrivesituationer med mellemtrinnets elever for at udvikle deres forståelse for tekstens formål, indhold, sprog og form.

Anvendelse

Praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Tilmeld kursus

Forløb