Bevægelse i undervisningen

Kursus

Lær, hvordan bevægelse kan øge kvaliteten og styrke læringen hos eleverne i den faglige undervisning.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

På kurset skal vi afprøve forskellige metoder til at inddrage bevægelse i den faglige undervisning. Målet er at kunne udvikle egne bevægelsesaktiviteter, der passer ind i jeres hverdag i klasserne.

Forskning har fastslået en sammenhæng mellem bevægelse og læring. Men hvilken bevægelse og tilgang skal der til? Det er stadig en udfordring for mange undervisere at inddrage bevægelse, og her kan både viden og relevante værktøjer være en stor hjælp. Vi tænker både med hjernen og kroppen, så ved at bruge bevægelse i undervisning får vi kropslige erfaringer med det, vi lærer.

Bevægelse er en tilgang til læring med behov for didaktisering. Succesen afhænger af aktiv deltagelse, engagement og motivation. Bevægelse alene er ikke løsningen på alt, men har et stort didaktisk potentiale til at give mangfoldighed i undervisningen og tilgodese flere måder at lære på.

Underviser er Mona Kvistgaard Johansen, som er udskolingslærer og bevægelsesvejleder på Hjalleseskolen i Odense.


Målgruppe

Lærere i indskoling, mellemtrin og udskoling samt pædagoger, der varetager understøttende undervisning.


Formål

Formålet med kurset er at give

  • inspiration til brug af bevægelse i egen undervisning
  • konkrete metoder til selv at udvikle faglige bevægelsesaktiviteter
  • indsigt i forskningsbaseret og teoretisk viden om fysisk aktivitets indvirkning på læring og motivation


Anvendelse

Målrettet praksis.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus
13. januar 2020 - Vejle
14. januar 2020 - Odense M
Forløb