Bibelen som spejl til indsigt og vindue til udsigt - de bibelske fortællinger i undervisningen

Kursus

Inspiration og konkrete ideer til, hvorfor og hvordan man kan arbejde med de bibelske fortællinger. Forløb udleveres, vi afprøver metoder, og I får produkter med hjem.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Vejledningen fremhæver, at ’eleverne indføres gradvist i det bibelske univers og opnår kendskab til centrale fortællinger fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. De to testamenter udtrykker på en gang sammenhæng og brud. Dette perspektiv inddrages i arbejdet med de bibelske tekster, herunder Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro. Samtalen om og arbejdet med fortællingerne styrker forståelsen af det bibelske univers. Nutidige parallelsituationer og etiske problemstillinger inddrages’.

Men hvordan gør vi det relevant og interessant for børn og unge mennesker? Med afsæt i det fremhævede løfter vi os på dette kursus ud af selve Bibelen, men stadig med den som reference. Kurset vil ud fra både ’boglige’ og praktisk-musiske metoder give konkrete eksempler på, hvordan de bibelske fortællingers eviggyldige værdi kan blive klar i lyset af det liv, vi lever anno 2019, så eleverne forstår, hvad vi er formet af, men også hvem vi kan blive i lyset af de gamle fortællinger. Vores moderne kultur bliver brugt som bagtæppe - for grundfortællingerne er overalt iklædt ny dragt og lever i musikken, i billedkunsten, i litteraturen, i scenekunsten, i film, i musikvideoer, i reklamer m.m.

På kurset får du inspiration, færdige forløb med hjem, og du får også selv lejlighed til at prøve kræfter med arbejdet med fortællingerne.

Kreativ workshop inkluderet, så du får produkter med hjem.

Målgruppe

Lærere, der underviser i kristendomskundskab.

Formål

Baggrundsviden om de bibelske fortællinger, forskellige didaktiske vinkler, færdige forløb til alle trin, samt inspiration af boglig og kreativ art.

Anvendelse

Kurset er praktisk anvendeligt og til inspiration.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Astrid Danielsen
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Tilmeld kursus
3. november 2020 - Vejle
Forløb