Billedbøger i engelskundervisningen

Kursus

Savner du ideer til at skabe en meningsfuld ramme for engelskundervisningen hos de yngste elever, hvis ordforråd er begrænset? Så kom og vær med.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere, der underviser i engelsk i indskolingen.

Formål

Give inspiration til anvendelsen af billedbøger i engelskundervisningen.

Indhold

Kurset 'Billedbøger i engelskundervisningen' sætter fokus på, hvad billedbøger kan bidrage med i forhold til bl.a. ordforrådstilegnelse, motivation, kulturmøder, kvalitativt input og autentisk sprog.

Gør din engelskundervisning meningsfuld og engagerende eller ligefrem sjov ved hjælp af billedbøger. Ved at tage udgangspunkt i billedbøgernes temaer, bliver det muligt at skabe helhed for eleverne og have en funktionel tilgang til engelsk.

I løbet af kursusdagen berører vi:

  • udvælgelse af billedbøger
  • anvendelse af billedbøger
  • progressionen i arbejdet med billedbøger
  • billedbøger som en funktionel tilgang til sproget
  • før-, under- og efterlæsnings-aktiviteter
  • stilladsering
  • interkulturelle kompetencer
  • Fælles Mål

Grib fat i din kollega og meld jer til en dag med fordybelse i billedbøger i engelskundervisningen.

Vi glæder os til at se jer.

Anvendelse

Vi arbejder praksisnært med metoder og øvelser, du kan anvende i egen praksis.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

4. november 2019 - Odense M

5. november 2019 - Vejle

Forløb