Billedkunst - valgfag og prøve. Kom godt fra start!

Kursus

Med de nye bekendtgørelser, læseplaner og undervisningsvejledninger i billedkunst, er der behov for at opdatere, inspirere og hjælpe billedkunstlæreren på vej.

Tilmeld kursus

Få ny inspiration til undervisningen i billedkunst!

Fagligt indhold

De nye Fælles Mål, læse- og undervisningsvejledning for valgfaget - Hvordan er det tænkt?

  • Hvordan kan en årsplan for valgfag se ud?
  • Erfaringer og gode råd fra forsøgsprøverne
  • Eksempler på elevarbejder fra en prøve
  • Hvordan er prøven skruet sammen?
  • Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så eleverne bliver klædt på til prøven?
  • Vurderingskriterier ifølge prøvebekendtgørelsen - Hvordan?
  • Progression fra det obligatoriske forløb til prøven i valgfaget.
  • Praktisk billedarbejde, der kan anvendes i undervisningen i valgfaget.

Undervisere

Undervisere er folkeskolelærer og landsformand i Danmarks Billedkunstlærere Lykke Østrup Andersen og folkeskolelærer og næstformand i Danmarks Billedkunstlærere Susanne Skou Kristensen.


Målgruppe

Alle, der underviser i billedkunst.

Formål

Kursets mål er at inspirere billedkunstlærere, der skal undervise og føre elever til prøve i valgfaget billedkunst.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus
3. marts 2020 - Odense M
Forløb