Børn og unge med angst – behandlende og konsultativ pædagogisk praksis - udvidet kursus

Kursus

Opnå handlekompetence til at varetage koordinerende og konsultative funktioner i arbejdet med familie, kammerater og tværprofessionelle samarbejdspartnere, når børn og unge har angst. Og vær medvirkende i behandlingen af angst.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Kurset henvender sig til professionelle, der arbejder pædagogisk i koordinerende og konsulterende funktioner og som i deres arbejdsfunktion kan bidrage til individuel behandling af børn og unges angst. Eksempelvis lærere og pædagoger i ressourcecentre, inklusionsvejledere eller lærere og pædagoger i familiehuse.Det forventes, at deltagerne ved kursets start har en viden om børn og unge med angst, tidlig identificering af angst og metoder i almen pædagogisk praksis. Det anbefales, at deltagerne som forudsætning for dette kursus, har gennemført basiskurset ”Børn og unge med angst – styrket pædagogisk praksis”.

Formål

Formålet med kurset er, at deltagerne opnår handlekompetence til at varetage koordinerende og konsultative funktioner i arbejdet med deres familie, kammerater og tværprofessionelle samarbejdspartnere når børn og unge har angst. Endvidere skal deltagerne opnå kompetence til at medvirke i en behandling af angst hos børn og unge.Dette opnås ved at deltagerne:

  • Får færdigheder til at vurdere forskellige typer og sværhedsgrader af angst hos børn og unge
  • Får kendskab til relevante metoder og materialer til brug i behandling af børn og unge med angst
  • Herunder psyko-edukation og terapeutiske metoder.
  • Får viden om og færdigheder til at varetage et udvidet forældresamarbejde i forbindelse med børn og unge har angst.
  • Opnår kompetence til at koordinere og konsultere forældre og tværprofessionelle samarbejdspartnere, når der skal planlægges og gennemføres individuelle og kontekstuelle pædagogiske indsatser, der fremmer trivsel og inklusion for børn og unge med angst

Indhold

Kurset tager afsæt i kognitive, behavioristiske og eksistentielle metoder til behandling af angst. Endvidere vil der præsenteres metoder til koordinering og konsultering af netværk og samarbejdspartnere for at fremme trivsel og deltagelse, for børn og unge med angst, i skole, dagtilbud, familie- og fritidsliv.Der tages udgangspunkt i og hensyn til, at deltagerne har forskellige arbejdsfunktioner og praksis. Dette gøres ved at deltagerne ud over at blive præsenteret for fælles oplæg, også skal arbejde i differentieret med forskellige øvelser og med udgangspunkt i egne cases fra praksis.

Anvendelse

I forbindelse med børn og unges angst og mistrivsel i skole, familie- og fritidsliv gennemfører lærere og pædagoger ofte indsatser i et udvidet tværprofessionelt samarbejde.  Det sker eksempelvis i behandlingsarbejde og konsultative funktioner i specialskoler, specialtilbud, psykiatrien, familiehuse og projekter og i funktioner som inklusionsvejledere, trivselsambassadører, kommunale konsulenter i skoler.Onsdag 27. maj kl. 9.00-15.Dette kursus medvirker til at opkvalificere ansatte, der udfører et behandlende pædagogisk arbejde til at varetage koordinerende og konsultative funktioner, i arbejdet med børn og unge med angst.

Undervisningsdage

Mandag 27. maj kl. 9.00-15.00

Tirsdag 28. maj kl. 9.00-15.00

Onsdag 29. maj kl. 9.00-15.00

Torsdag 13. juni kl. 9.00-15.00

Fredag 14. juni kl. 9.00-15.00

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Kathrine Henriksen
Kathrine Henriksen Kursussekretær
Sussi Skjoldan
Sussi Skjoldan Kursussekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb