Brug Micro:bit i din matematikundervisning

Kursus

Få inspiration til, hvordan du kan bruge Micro:bit i din matematikundervisning.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

På dette kursus vil vi vise forskellige ideer til, hvor Micro:bit kan inddrages i matematikundervisningen, så den giver en ekstra vinkel på de faglige stofområder. Vi vil både vise aktiviteter, hvor den programmerede micro:bit kan bruges til at arbejde med matematikken på nye måder, men vi vil også vise, hvordan selve kodeprocessen og udviklingen af programmet kan udvikle elevernes matematiske kompetencer og forståelse af flere af stofområderne.


Vi vil desuden perspektivere til de 4 elevpositioner i forhold til it, som de er beskrevet i fagets læseplan.

Der vil være tid til at afprøve, så man også som deltager, kan få udviklet egne færdigheder i bl.a. at kode en Micro:bit.

Vi vil se på forskellige strukturer, man kan bygge undervisningen op omkring, så der er muligheder for at udvikle elevernes computationelle tankegang.

Målgruppe

Matematiklærere, som underviser på mellemtrinnet og i udskolingen.

Formål

  • At få inspiration til at kunne bruge Micro:bit i matematikundervisningen
  • At få tekniske færdigheder i at bruge Micro:bit
  • At koble brugen af Micro:bit op mod målene for matematikfaget

Anvendelse

Praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Tilmeld kursus

Forløb