Co-teaching - et muligt svar på øget inklusion

Kursus

Co-teaching er en metode, som kan kvalificere udviklingen af inkluderende læringsmiljøer for eleverne, og samtidigt opkvalificere det pædagogiske personales arbejde hermed.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Kursusdag 1:

Denne kursusdag er for
dig, der søger inspiration til arbejdet med co-teaching i praksis.

Forskning viser, at
den samarbejdsform, som har størst effekt på elevernes læringsudbytte, retter
sig mod udvikling og kvalificering af den eksisterende undervisningspraksis
gennem et tæt flerfagligt samarbejde. Co-teaching er et eksempel på en sådan
samarbejdsform, og er samtidigt en undervisningsform, der i høj grad bidrager
til at udvikle inkluderende læringsmiljøer, hvor elever både med og uden
særlige behov undervises sammen. Alle elever synes at have positiv effekt af at
blive undervist på denne måde, og co-teaching er således en samarbejdsform, der
kan understøtte udvikling af den inkluderende skole til gavn for alle elever.

På kursusdagen vil du
blive klogere på: nøglebegreber ved co-teaching, argumenter og udfordringer,
seks tilgange til co-teaching, kom godt i gang med co- teaching planlægningsværktøj/skabeloner mm.

Som afslutning på
dagen vil du lave en skitse til at gøre dig egne erfaringer med co-teaching i
din praksis.

Afprøvning i egen praksis:

Med udgangspunkt i
kursusdag 1 og din afsluttende skitse herfra, afprøver du en/flere elementer
fra kursusdagen i din praksis. Undervejs indsamler du erfaringer, fotos, film,
div. artefakter eller lignende, der kan understøtte videndeling med kolleger på
kursusdag 2.

Kursusdag 2:

På denne kursusdag
videndeler vi erfaringer fra afprøvning i egen praksis. Der vil være mulighed
for spørgsmål og fælles refleksion.

Herudover vil der være
korte inspirationsoplæg med afsæt i kursisternes ønsker og afslutningsvis vil
der være tid til at arbejde med at indtænke elementer fra kursusdagene til eget
kommende co-teaching forløb. Disse forløb kvalificeres af deltagerne og
kursusholderne ved feedback og tid til re-justering.
Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

6. februar 2020 - Middelfart

Forløb