Co-teaching - et muligt svar på øget inklusion

Kursus

Co-teaching er en metode, som kan kvalificere udviklingen af inkluderende læringsmiljøer for eleverne, og samtidigt opkvalificere det pædagogiske personales arbejde hermed.

Tilmeld kursus

Kursusdag 1:

Denne kursusdag er for dig, der søger inspiration til arbejdet med co-teaching i praksis.

Forskning viser, at den samarbejdsform, som har størst effekt på elevernes læringsudbytte, retter sig mod udvikling og kvalificering af den eksisterende undervisningspraksis gennem et tæt flerfagligt samarbejde.

Co-teaching er et eksempel på en sådan samarbejdsform, og er samtidigt en undervisningsform, der i høj grad bidrager til at udvikle inkluderende læringsmiljøer, hvor elever både med og uden særlige behov undervises sammen. Alle elever synes at have positiv effekt af at blive undervist på denne måde, og co-teaching er således en samarbejdsform, der
kan understøtte udvikling af den inkluderende skole til gavn for alle elever.

På kursusdagen vil du blive klogere på: nøglebegreber ved co-teaching, argumenter og udfordringer,
seks tilgange til co-teaching, kom godt i gang med co- teaching planlægningsværktøj/skabeloner mm.

Som afslutning på dagen vil du lave en skitse til at gøre dig egne erfaringer med co-teaching i din praksis.

Afprøvning i egen praksis:

Med udgangspunkt i kursusdag 1 og din afsluttende skitse herfra, afprøver du en/flere elementer fra kursusdagen i din praksis. Undervejs indsamler du erfaringer, fotos, film, div. artefakter eller lignende, der kan understøtte videndeling med kolleger på kursusdag 2.

Kursusdag 2:

På denne kursusdag videndeler vi erfaringer fra afprøvning i egen praksis. Der vil være mulighed for spørgsmål og fælles refleksion.

Herudover vil der være korte inspirationsoplæg med afsæt i kursisternes ønsker og afslutningsvis vil der være tid til at arbejde med at indtænke elementer fra kursusdagene til eget kommende co-teaching forløb. Disse forløb kvalificeres af deltagerne og kursusholderne ved feedback og tid til re-justering.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus
6. februar 2020 - Middelfart
Forløb