Danmarks grænser

Kursus

På kurset vil Danmarks grænser vil blive foldet ud på forskellig vis og i forskellige perioder ud fra fagets kompetenceområder og med inddragelse af forskellige læremidler.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

På kursusdagen sætter vi fokus på historiefagets kompetencer, og hvordan vi kan skabe spændende og elevinddragende undervisning gennem arbejdet med historiebrug og elevernes historiske bevidsthed ud fra temaet Danmarks
grænser
. Vi vil sætte hinandens erfaringer og gode ideer i spil, så vi alle
går fra dagen med masser af nye ideer.
Omdrejningspunktet for dagen bliver samlet under overskriften 'Danmarks
grænser', som er aktuelt i forhold til 100 års markeringen i 2020 af Danmarks nuværende grænse.

Vi får besøg fra Museum Sønderjylland, der fortæller om deres projekt Genforeningsbussen 2020 - et roadshow om identitet, sprog og historie,
der også kommer til Fyn.

Der bliver tid til selv at planlægge et undervisningsforløb, som vi deler og giver hinanden sparring på.


Målgruppe

Lærere, der underviser i historie på mellem trinnet og i udskolingen.


Formål
Inspiration til egen undervisning.


Anvendelse
I historieundervisningen

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

8. januar 2020 - Odense M

Forløb