Dansk i udskolingen lige nu – opdatering, inspiration og fordybelse

Kursus

Bliv opdateret på danskfagets nyere tendenser og forskningsviden - og få inspiration til at koble det med morgendagens praksis i udskolingens danskundervisning.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Dansklærere 7. - 9. klasse

Formål

Med fordybelse i Fælles Måls fire kompetenceområder bliver du inspireret til at tilrettelægge en tidssvarende, engagerende og differentiereret danskundervisning, der skaber aktive elever, som kan arbejde både kollaborativt, selvstændigt, kritisk, undersøgende og kreativt med inddragelse af de danskfaglige kompetencer.
Indhold
De fire kursusdage vil zoome ind på danskfaget i udskolingen som det rejser sig i Fælles Mål og den nye læseplan. Vi går tæt på de fire kompetenceområder Læsning, Fremstilling, Fortolkning og Kommunikation og kommer ligeledes omkring fagets prøver ved FSA.

På de fire kursusdage vil vi komme omkring:

Dag 1: Hvordan kan vi aktualisere og engagere elever i både den ældre og den nyere litteratur?
Dagen har særligt fokus på kompetenceområdet Fortolkning og vil give inspiration til at arbejde med ny, spændende, udfordrende og eksperimenterende ungdomslitteratur og andre æstetiske tekster, samt eksempler på kanonlitteratur. Udgangspunktet vil være eksempler på, hvordan vi med tekståbnende og engagerende tilgange kan arbejde med disse tekster i en litteraturundervisning, der vægter dialogen mellem eleven og teksten og udfordrer elevernes værdier og forestillinger. I fokus vil være morgendagens praksis i litteraturundervisningen

Dag 2: Skrivestrategier, netadgang og skriftlig fremstilling
Vi zoomer ind på, hvilke strategier der er nyttige for eleverne på forskellige tidspunkter i skriveprocessen, og hvordan man kan arbejde med at udvikle elevernes skrivestrategier i undervisningen. Desuden kommer vi omkring bekendtgørelser og vejledninger i forhold til den skriftlige prøve i FSA, med fokus på, hvordan vi som lærere kan planlægge vores undervisning, så der opstår sammenhæng mellem den daglige undervisning, fagets prøver og de skrivekompetencer eleverne får brug for i deres videre liv.

Dag 3: Verden i dialog! Mundtlighed og dialog i web 2.0
Mundtlige tekster er flygtige. Vi sætter fokus på, hvordan vi kan fastholde og undervise i de mundtlige genrer.
Vi zoomer ind på, hvordan vi kan arbejde med genren samtale med fokus på fx kommunikationssituationen, turtagning, gambitter, samarbejds- og høflighedsprincippet, sproghandlinger og teorierne om Facework.
Med bloggen som eksempel zoomer vi derefter ind på de dialogiske genrer i sociale medier. Hvordan udfordrer vi eleverne til at gå i kvalificeret og reflekteret dialog med de multimodale tekster, de møder og producerer i web 2.0.

Dag 4: Multimodale tekster analyse, produktion og refleksion
Vi zoomer ind på det "nye" begreb i forenklede Fælles Mål og prøvebekendtgørelsen: multimodale tekster. Vi ser på, hvordan vi kan arbejde med at læse, analysere, fortolke, vurdere og reflekteret producere multimodal kommunikation og medieudtryk i udskolingens danskundervisning. Fokus vil være, hvordan vi kan få eleverne til at forholde sig analytisk og reflekteret til multimodale tekster - og dermed kvalificere deres deltagelse i det multimodale og digitale tekstlandskab - såvel som modtager og som afsender.

Der veksles mellem oplæg, diskussion og deltagernes aktive medvirken ved afprøvning af forskellige danskfaglige metoder.
Anvendelse
Kurset giver en faglig opdatering på udskolingens danskfag anno 2020. Du får inspiration til at planlægge og udvikle morgendagens undervisning, så den kommer godt rundt i faget og skaber sammenhæng mellem den daglige undervisning og FP/9

Lone Nielsen
Lone Nielsen Underviser
Tilmeld kursus
15. september 2020 - Odense C
Forløb