Dansk som andetsprog (DSA) ? gør det selv

Kursus

Sproglig udvikling som praktisk didaktik for elever med DSA-baggrund.

Tilmeld kursus

Nye teorier om flersprogethed og andetsprogstilegnelse!

Fagligt indhold

Kurset giver dig viden om sprogtilegnelse og andetsprogsdidaktik og vil klæde dig på til at kunne undervise flersprogede elever, der ikke har dansk som modersmål, hvad enten det foregår adskilt fra andre elever eller i en klasse med etnisk danske børn.

Kurset vil hjælpe dig med at træffe og vurdere valg på baggrund af indsigt i teorier om flersprogethed og andetsprogstilegnelse.

Med denne indsigt i teorier om flersprogethed, andetsprogstilegnelse og andetsprogdidaktik vil du kunne træffe og vurdere valg, der gør din undervisning bedre i forhold til at hjælpe og støtte de nyankomne med at lære vores sprog og du vil få metoder til, hvordan du kan støtte deres fortsatte sproglige udvikling.

Målgruppe

Lærer, pædagoger, AKT-vejleder og inklusionsvejleder.

Formål

Hvad stiller vi op, når der kommer elever, der ikke taler dansk?

Anvendelse

Praktisk anvendelse.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus
17. marts 2020 - Odense M
29. april 2020 - Vejle
Forløb