De første skridt med GeoGebra

Kursus

Få en rolig introduktion til GeoGebras grundlæggende funktionaliteter og didaktikken bag brugen af programmet.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Kurset er for dig uden de store forudsætninger i GeoGebra. Kurset er en blanding af et teknikkursus og et didaktisk kursus, hvor vi i et roligt tempo vil arbejde os igennem GeoGebras grundlæggende funktionaliteter.

Undervejs vil du få tid til og mulighed for i dit eget tempo at dykke ned i de vigtigste af GeoGebras mange værktøjer og få inspiration til, hvordan de kan inddrages i undervisningen.

På dette begynderkursus vil vi primært arbejde med konstruktion på forskellige niveauer, ligesom vi vil komme omkring flytninger, arbejdet med billeder i programmet, funktioner, trigonometri og regnearket. Vi skal også kigge på de mange gratis GeoGebraressourcer, der findes, og du vil lære at forberede filer til dine elever og dele dem online, så de er lige til at bruge i undervisningen, uanset hvilken enhed, dine elever arbejder på.

Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem afgrænsede tekniske instruktioner (der ofte kan genses på video i eget tempo), eksemplariske aktiviteter og afstikkere til den afsluttende prøve i 9. og 10. klasse.

Aldersmæssigt vil aktiviteterne være målrettet forskellige klassetrin, men de vil i de fleste tilfælde kunne tones op og ned til andre klassetrin. Vi vil desuden vise en rød tråd fra arbejdet i indskolingen til den afsluttende prøve i udskolingen.

På kurset lærer du desuden nogle grundlæggende teknikker, som det er nødvendigt at have på plads på de efterfølgende og mere teknisk krævende kurser, vi holder.

For at deltage, er det nødvendigt, at du inden kurset har sørget for:

  • En computer, du er fortrolig med (fx hvordan man højreklikker, hvor gemte billeder fra nettet havner og lign.)
  • Den nyeste version af GeoGebra Classic 5 (den flest kender) eller 6. Kan i øjeblikket findes på denne side: org/download
  • høretelefoner, du kan sætte til din computer.
  • Chrome-browseren installeret. https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html

Målgruppe

Matematiklærere i grundskolen.

Formål

  • At lære GeoGebras grundlæggende funktionaliteter og værktøjer.
  • At kunne vurdere, hvornår det giver mening at bruge GeoGebra i undervisningen.
  • At have grydeklar undervisning med hjem fra kurset, så det er lige til at komme i gang.

Anvendelse

Praktisk anvendeligt og inspiration.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Tilmeld kursus

Forløb