Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud. Læringsforløb for faglige ledere Nyborg Kommune

Kursus

Læringsdagene skal kvalificere dig til at skabe en ramme, der understøtter pædagogernes kompetenceudvikling og konkrete praksisudvikling for herigennem at understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Læs beskrivelsen

Hanne Gregersen
Hanne Gregersen Kursussekretær
Tilmeld kursus
2. september 2019 - Nyborg
3. september 2019 - Nyborg
Forløb