Didaktikkursus i natur/teknologi, Vejle Kommune

Kursus

På kurset vil der med udgangspunkt i praksiserfaringer blive arbejdet med den nyeste fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i natur/teknologi. På kurset opnås den seneste fagdidaktiske viden om, hvordan man som lærer i faget bedst planlægger en spændende undervisning.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Indhold

Indholdet i didaktikkurset er opbygget så kompetencemålene for faget på læreruddannelsen kombineres med kompetencemålene i Forenklede Fælles Mål.

Der tages afsæt i fagets arbejdsmetoder fra læreruddannelsen med didaktisk fokus på de nyere områder af N/T undervisningen i form af teknologi/teknologiforståelse, innovation, brug af praktisk/eksperimentelt arbejde samt læremiddelanalyse og læremiddeldesign.

Målgruppe

Didaktikkurset er målrettet lærere med undervisningserfaring natur/teknologi.

Læs beskrivelsen

Hanne Gregersen
Hanne Gregersen Kursussekretær

Download

Øvrigt materiale
Tilmeld kursus

28. august 2019 - Jelling

Forløb