Differentieret læse-og skriveundervisning i 1.klasse

Kursus

Kurset præsenterer perspektiver på læse- og skriveundervisning og giver tid til at arbejde konkret med udvikling og afprøvning af differentierede læse- og skriveaktiviteter i dit klasserum.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Målgruppe

Kurset henvender sig til nuværende eller kommende dansklærere i 1. klasse samt skolepædagoger, som indgår i danskundervisningen i 1. klasse.

Formål

“ – men det er så forskelligt det, de kan” lyder det tit fra lærere og pædagoger i indskolingen. ”Sofie har kunnet læse, siden hun var 4 år, Philip har stadig svært ved at huske alle bogstaverne. Vi ved godt, vi skal differentiere, men i praksis er det nemmere sagt end gjort”.

Det handler om at udvikle en danskundervisning i 1. klasse, hvor alle elever arbejder med læsning og skrivning på et niveau, der tager udgangspunkt i deres skriftsproglige udvikling.

Indhold

Der vil i løbet af de tre undervisningsgange bliver arbejde med følgende områder:

 • Viden om læse- og skriveudvikling
 • Afdækning af skriftsproglig udvikling
 • Metoder til undervisning i læsning og skrivning på forskellige udviklingstrin
 • Udvikling af aktiviteter til forskellige niveauer i den skriftsproglige udvikling
  • Afkodning og forståelse i samme klasserum
   • Tekstvalg i den differentierede læseundervisning
  • Skriveopgaver i den differentierede skriveundervisning
 • Organisering af differentierede læse- og skriveaktiviteter

Anvendelse

Undervisningsaktiviteterne vil tage udgangspunkt i arbejdet med egen praksis i sparring med kursets øvrige deltagere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Undervisningsdage

Odense:

 • Tirsdag 17. september kl. 9.00-14.00
 • Onsdag 2. oktober kl. 9-00-14.00
 • Tirsdag 3. december kl. 9.00-14.00

Vejle:

 • Onsdag 18. september kl. 9.00-14.00
 • Torsdag 3. oktober kl. 9.00-14.00
 • Torsdag 5. december kl. 9.00-14.00
Kathrine Henriksen
Kathrine Henriksen Kursussekretær
Sussi Skjoldan
Sussi Skjoldan Kursussekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb